concept_logo2Vattensystem.se
Vattenfilter
Webbutik

EnglishTranslate

Produktguide

Vattenrening-guide 

Översikt >>

 

Kontakt

Telefon 0520-743 00

Epost info@vattensystem.se

Avjonisering-guide

Avjoniseringsguide>>

 

Broschyr

 

Begagnade filter

 

Bildspel

videoguide 

Översikt >>

 

Bildgalleri

bildspel 

Översikt >> 

 

nyhetsbrev

 

webbutik-vatten

 

 

Nanofilter / fluoridfilter för vattenföreningar och vattenverkOmvänd osmos komplett

 

Vi saluför fluoridfilter med flöde från 0,35-48 m3/h för reducering av fluorid i dricksvatten.

Nedan följer länkar till våra olika modeller. Anläggningarna bygger på samma konstruktion som omvänd osmos, men för nanofilter används andra membran och pumpar. Vi har både nanofilter / fluoridfilter för mindre vattenföreningar och kommunala vattenverk. Se exempel längst ner på sidan.

 

Genom att parallellkoppla flera anläggningar,  kan vi leverera anläggningar med mycket höga flöden, till tex kommunala vattenverk.

 

Vid dricksvattenproduktion, kan råvatten och behandlat vatten bladas med en "bypass-ventil". Därmed får man rätt sammansättning på utgående vatten och att det totala flödet ökar.

 

Användning

 • Vattenrening av organiska ämnen, färg, sulfat, klorid och fluorid.
 • Delvis avhärdning, utan användning av regenerationskemikalier.Nanofilter

Se gärna vårt bildspel, som demonstrerar anläggningarnas funktion.

Starta bildspel >> 

 

Användningsområden

Exempel på typiska anvädningsområden:

 • Dricksvatten: Reduktion av sulfat, klorid och fluorid. 
 • Dricksvatten: Partiell avhärdning utan användning av regenerationskemikalier.
 • Industriellt processvatten
 • Reduktion av färg och humus från ytvatten inom järn- och metallindustrin och pappersfabriker.OMVÄND OSMOS

Fördelar

Nanofiltrering används när:

 • Det önskas en viss hårdhet, då en eventuell totalavsaltning gör vattnet aggressivt och medför problem med korrossion i rörledningsnätet. 
 • Det önskas en speciell reduktion av oönskade ämnen och där användningen av omvänd osmos är "att skjuta över målet". Där omvänd osmos kräver högtryckspump, används det vid nanofiltrering ett lägre tryck, under 7 bar, vilket ger en lägre energiförbrukning jämfört med en omvänd osmosanläggning med samma flöde.

Automatisk tvättenhet av osmosmembran

 

Anläggningar med höga flöde tex vattenverk, kan kompletteras med en automatisk tvättenhet av membranen.

Membrantvätten startar automatisk när:

 • Konduktiviteten överstiger en förinställd nivå
 • Differenstrycket över membranen överstiger en viss nivå
 • Flödet minskar

 

Verksamhetsområde

Nanofiltrering (NF) är en membranteknologi, som i sitt område och anläggningens konstruktion påminner om omvänd osmos. Ett Nanofiltreringsmembran tillbakahåller primärt divalenta joner och större molekyler. En NF-anläggning placerar sig behandlingsmässigt mellan RO och UF - se skiss nedan.

Så fungerar osmos>>

Image0002

Exempel på komplett nanofilter-anläggning

 

Vi har möjlighet att leverera kompletta anläggningar, inklusive för- och efterbehandlingar.

Här följer ett exempel:

 • Beroende på råvattnets innehåll, kan förbehandlingen bestå av t ex ett järn och manganfilter, ett aktivt kolfilter, en avhärdningsanläggning alternativt dosering av Antiscalingmedel. Partikelfiltreringen sker i ett påstryckfilter
 • Saltreduktion sker med nanofilter.
 • Beroende på önskad utgående vattenkvalité, kan vattnet blandas med en Bypass-ventil. Därmed ökar även anläggningens totala kapacitet.
 • Det färdigbehandlade vattnet lagras i en mellanlagringstank, eller lågreservoar.
 • I vissa fall, behandlas det utgående vattnet med en UV-anläggning.
 • Här följer en demonstration som visar ett komplett omvänd osmos-system

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520- 743 00 eller via e-post>>

 

 

nanofilter

 

 

ro-tabell

Image0005

 


Exempel på installation i vattenverk

 

Kund                VARA KOMMUN (Jungs Vattenverk)

Industri           Kommunalt vattenverk

Applikation     Dricksvatten, reduktion av sulfat och hårdhet

 

 

Teknisk data

Flöde................. 24 m³/h

Vattenkvalitet ......Dricksvatten

 

Vattenbehandlingsanläggningen består av:

Nanofilter typ NF 03-24 x 1

Påstryckfilter typ EF-5 PPA x 3

 

Nanofilter

 


 

Kund                VARA KOMMUN (Smedtofta Vattenverk)

Industri           Kommunalt vattenverk

Applikation     Dricksvatten, reduktion av sulfat och hårdhet

 

Teknisk data:

Vattenkvalitet: dricksvatten

Flöde: 2x24m³/h

 

 

Vattenbehandlingsanläggningen består av:

2 st. Nanofilter NF 03-24

2x3 st. Påstryckfilter EF-5 PPA

 

Nanofilter