concept_logo2Vattensystem.se
Vattenfilter
Webbutik

EnglishTranslate

Produktguide

Vattenrening-guide 

Översikt >>

 

Kontakt

Telefon 0520-743 00

Epost info@vattensystem.se

Avjonisering-guide

Avjoniseringsguide>>

 

Broschyr

 

Begagnade filter

 

Bildspel

videoguide 

Översikt >>

 

Bildgalleri

bildspel 

Översikt >> 

 

nyhetsbrev

 

webbutik-vatten

 

 

Selekt partikelfilterselektfilter-tidsstyrd

 

  • Robust partikelfilter för mekanisk filtrering
  • Lättskött och prisvärt 
  • Klarar temperaturer upp till 100°C
  • Maxtryck 10 bar
  • Flöde: 0,75-30 m3/h
  • Manuell eller automatisk renspolning styrd på tid eller differenstryck 
  • Konstant vattenflöde - renspolningen kan ske i drift, utan att vattenflödet eller filtreringen behöver avbrytas                 

 

 

 

Selektfilter med manuell renspolning

Selekt-filter3

 

Användningsområde

Selektfilter är ett prisvärt och driftsäkert filter, som avlägsnar partiklar ner till 25 my/micron. Filtret kan användas för både kall- och varmvatten, med en temperatur upp till 100°C.

Konstruktionen är robust och filtret har maximalt arbetstryck på 10 bar.

 

 

Gå till webbutiken>>

 

Selektfiltret är lämpligt att använda, då man vill ha ett lättskött filter som filtrerar grövre partiklar, tex sand, grus och färgflagor. Exempel på användningsområde är vattenrening i kylsystem, värmesystem eller partikelfiltrering av sjövatten.

 

Selektfiltret skall monteras med bottenventilen nedåt.

 

Principen för filtret är att vattnet kommer in i filtret till höger, (blå pil). Därefter filtreras vattnet i en rostfri filterpatron. Det renade vattnet kommer ut till vänster, (grön pil).

 

Selekt-filter4

De filtrerade partiklarna samlas upp i botten och spolas ut till avlopp, genom att man öppnar bottenventilen. Fördelen är att detta kan ske i drift,  utan att vattentillförseln och filtreringen avbryts.

 

Filterhuset finns i typerna C och R. Båda filterhusen är tillverkade i rödgods.

 

Egenskaper

 

Maximalt flöde:

30 m3/timma

Maximalt arbetstryck:

10 bar

Maximal temperatur:

100°C

Tryckfall (max. flöde, 50 mikron)

Ca. 0,3 bar

 

 

selekt-filter-2

Specifikationer

 

Typ

C ½

C ¾

C 1

R 1½

R 2

R 3

Röranslut.

½"(15)

¾"(20)

1"(25)

1½"(40)

2"
(50)

3"
(80)

A mm

67,5

75

90

120

145

200

B mm

158

187

228

271

314

406

Vikt kg

0,5

0,82

1,8

3,0

4,8

9,8

m³ vatten/h

0,75

1,8

3,5

8

14

30

Portäthet

my/micron

50

50

50,

100

150

25

50

100

150

50

100

150

50

100

150

400

 

(1 micron = 1 my = 0,001 mm)
 

Installations- drift- och underhållsbeskrivning för manuella Selektfilter Typ „C", R"

Installation
Selektfiltret skall installeras med korrekt flödesriktning. På filterhusets huvud anger en pil flödesriktningen, som genom filterinsatsen sker inifrån och ut. 
Filtret monteras med sumpen nedåt och uttömning av uppsamlade partiklar sker genom den manuella ventilen, som är monterad på sumpens botten.
Innan drifttagning försäkrar men sig om, att filterinsats med korrekt filterfinhet är monterat i huset tillsammans med packningar. Man försäkrar sig också om, att bottenventilen är stängd.  
Observera den nödvändiga frihöjden för demontering av filtersumpen, dvs. öppnandet av filtret när filterinsatsen skall tas ut.
 
Drift
Selektfiltret kommer att fungera som angivet i specifikationerna under förutsättning att filterinsatsen icke täpps till på grund av bristande underhåll – och därmed blockerar de uppsamlade partiklarna hela insatsens filteryta.
Om vattentrycket faller märkbart på utloppet är detta tecken på att filterinsatsen förmodligen kräver en tömning av orenheter, eventuellt en grundlig rengöring. 
 
Underhåll
Den ända form av underhåll av Selektfiltret är utspolning av de uppsamlade orenheterna.
Detta sker genom att öppna bottenventilen och vattentrycket kommer då att spola ut orenheterna – utan att vattentillförseln och filtreringen avbryts.
Denna tömning bör utföras rutinmässigt med fasta intervaller. Intervallernas längd bestäms av vattnets föroreningsgrad. Är föroreningsgraden mycket hög, kan det rekommenderas att med mellanrum avbryta filtreringen (inloppet stängs), tömma och spola filtret, varefter filterinsatsen tas ut och rensas, t.ex. med en borste.
Filterinsatsen monteras tillbaka, samtidigt som packningarna kontrolleras och eventuellt utskiftas och filtret monteras ihop. Kontrollera att bottenventilen är stängd. Ventilen på inloppet öppnas igen och filtreringen kan fortsätta

 

 

Alternativa filter för partikelfiltrering

Påstryckfilter >>

Patronfilter >>

Sandfilter>>


Selektfilter med automatisk renspolningselektfilter-tidsstyrd

Selektfiltren finns även med helautomatisk renspolning. Renspolningen kan ske i drift, utan att vattenflödet eller filtreringen behöver avbrytas.

 

Selektfilter med automatisk tidsstyrd renspolning

Selektfiltren finns med tidsstyrd helautomatisk renspolning. De filtrerade partiklarna samlas upp i botten och spolas ut till avlopp. Detta sker genom att styrpanelen ger en signal till en magnetventil, som öppnar bottenventilen. Fördelen är att detta kan ske i drift, utan att vattentillförseln och filtreringen avbryts.

 

Valmöjligheter för tidstyrd renspolning

Urspolningstid: 1-30 sekunder

Urspolningsintervall: 1-45 minuter, 15-240 minuter

 

Exempel på tidsinställning: Intervall mellan renspolning är satt till minimum och tidsintervallet är satt till 15-240 minuter. Denna inställning kommer att starta en urspolning var femtonde minut. Vid behov kan man även starta renspolningen manuellt.

 

Bilden nedan visar styrpanelen till Selekfilter med tidsstyrd automatik

 

Image0003