concept_logo2Vattensystem.se
Vattenfilter
Webbutik

EnglishTranslate

Produktguide

Vattenrening-guide 

Översikt >>

 

Kontakt

Telefon 0520-743 00

Epost info@vattensystem.se

Avjonisering-guide

Avjoniseringsguide>>

 

Broschyr

 

Begagnade filter

 

Bildspel

videoguide 

Översikt >>

 

Bildgalleri

bildspel 

Översikt >> 

 

nyhetsbrev

 

webbutik-vatten

 

 

 

SELEKTIV JONBYTARANLÄGGNING

Anläggning för rening av vissa typer av metallhaltigt spillvatten. Denna typ av anläggning används i industrin, där restinnehållet av tungmetaller är för stort för att överensstämma med myndigheternas krav på avloppsvattnet. Selektiv jonbytning är ett komplement för en konventionell reningsanläggning.

Selektiva jonbytare används bl a för vattenrening av bly, kadmium, koppar, kvicksilver krom, nickel och zink.

 

Anläggningsbeskrivning
Flöde för standardmoduler: 0,5-100 m³/tim. Selektiv jonbytaranläggning, typ FNS, framställs i olika standardmoduler. 

 

Fördelar
Det är möjligt att uppnå utsläppsvärderna på mindre än 0,1 mg/l per. metall för divalenta metaller.

 

Påstryckfilter

För mindre flöden, användas ett påstryckfilter med en speciell filterpåse. Filterpåsen är fylld med selektiv jonbytarmassa, som lätt kan bytas efterhand som den är förbrukad. Läs mer>>

Image0001

 

Image0004