concept_logo2Vattensystem.se
Vattenfilter
Webbutik

EnglishTranslate

Produktguide

Vattenrening-guide 

Översikt >>

 

Kontakt

Telefon 0520-743 00

Epost info@vattensystem.se

Avjonisering-guide

Avjoniseringsguide>>

 

Broschyr

 

Begagnade filter

 

Bildspel

videoguide 

Översikt >>

 

Bildgalleri

bildspel 

Översikt >> 

 

nyhetsbrev

 

webbutik-vatten

 

 

 

UV-anläggning / UV-filter / UV-rening / UV-lampa

I vårt sortiment finns Trojan Viqua, Ueberall och Wedeco. De används för UV-behandling av dricksvatten och processvatten.  Anläggningarna består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

 • UV-lampan skall bytas efter ett års drift, om inget annat har angivits i instruktionen.
 • Kvartsglaset skall rengöras 2-3 gånger per år, eller vid behov.
 • Om pumpen ger ett högre flöde jämfört med UV-anläggningens maxflöde, skall man montera en konstatflödesventil, som begränsar flödet.

Ueberall och Wedeco UV-anläggningar är utvecklade för industin- och vattenverks högt ställda krav på funktion och driftsäkerhet.

 

Förbehandling

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.
Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
UVT10 > 75%
Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

 

För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.

Vid mindre flöden, används ett patronfilter med 5 my patron.

Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

 

Här följer några punkter som bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

 • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
 • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
 • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
 • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)
 • Att man byter UV-lampa efter ett års drift

Funktion

Mikrobiologisk växt, som förekommer i vatten, kan effektivt begränsas med ultraviolet ljus. UV-ljus med en våglängd på 254 nanometer (nm) dödar bakterierna, vira, alger och svamp genom att bryta ner mikroorganismernas DNA. Desinfektion med UV-ljus kan användas till stort sett alla vattentyper.

spektrum_e_03

 

UV-anläggningar

 

Trojan Viqua

Trojan Viqua UV-MAX

Flöde: 0,66-10,7 m³/tim. 

UVMax är ett kompakt UV-system för mindre vattenförbrukning som trots sin enkelhet har många  av de större UV-systemens fördelar och prestanda.

Läs mer>>             Beställ i webbutiken>>

 

 

 

 

 

Ueberall

 

Ueberall-UBKubk

Flöde 4-16 m³/tim

Ueberall-UBK är försedda med högeffektiva lågtryckslampor och som standard, sensor för övervakning av strålningsintensiteten. UV-sensorn kan enkelt kalibreras för det aktuella vattnet vid installationen.

 

Läs mer>>

 

Ueberall-UB

Flöde 28-113 m³/tim

Ueberall-UB är lämplig för tex vattenverk, process- och livsmedelsindustri.  Levereras som standard med justerbar sensor för övervakning av strålningsintensiteten. UV-sensorn kan enkelt kalibreras för det aktuella vattnet vid installationen.

 

Läs mer>>

 

 

 

 

 

 

 

Wedeco UV-anläggning

 90x90aquada

WEDECO TYP AQUADA
- Flöde: 1-11 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C.

 

Läs mer>>

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 90x90uva2

WEDECO TYP A
- Flöde: 4-16 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

 

Läs mer>>

 

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med spektrotherm UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 90x90uvb3

WEDECO TYP B & TYP BX
- Flöde: 30-2000 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

 

Läs mer>>

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar fyra modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med flera spektrotherma UV-lampor monterade i kvartsrör.

 

 90x90uve_me4 WEDECO TYP E/ME
- Flöde: 1-100 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C (E), 5-60°C (ME).
Beskrivning:
Används till processvatten, ultrarent vatten, samt i specialutföring för farmaseptiskt bruk. Serie E/ME innefattar nio modeller. Anläggningen består av ett cylindriskt kvartsrör som vattnet leds genom. Flera UV-lampor är placerade på yttersidan av kvartsreaktorn. Reaktorn och lamporna är monterade i ett stängt chassi i rostfritt stål.

 

 

 

 

UV-anläggningar för mindre vattenverk

 

Vi rekommenderar Ueberall eller Wedeco Aquada Maxima-modellen till mindre vattenverk, där myndigheterna kräver en anläggning med larmfunktion. (bild till höger)

Följade kontrollsystem ingår i Maxima-modellen:

 • Möjlighet att ansluta magnetventil för vattengenomströmning endast när UV-lampan lyser. (Magnetventilen köps separat)
 • Kontroll av magnetventilen med en mikroenhet.
 • UV-lampans kvarvarande livslängd visas på displayen.
 • Visuellt och akustiskt larm vid ev fel på lampan.
 • UV-sensor som kontinuerligt övervakar ljusstyrkan och bryter magnetventilen när min. ljusstyrka inte erhålls samt larmar (visuellt och akustiskt). UV-ljusstyrkan visas på en display.

Till vattenverk levererar vi kompletta cirkulerande system, bestående av:

 • Ev. förfiltrering, tex arsenikfilter, avsyrningsfilter, järnfilter, manganfilter eller humusfilter.

 • Påstryckfilter för partikelfiltrering (5 my) 

 • Frekvensstyrd pump

 • Mellanlagringstank upp till 15 m3

 • UV-anläggning

Cirkulationen regleras med ventiler, mellan mellanlagringstanken och UV-anläggningen. När vattnet inte förbrukas, cirkulerar det genom UV-anläggningen och behandlas därmed många gånger. 

 

För större vattenverk har vi även UV-anläggningar med större flöde>>

 

uv-filter

Anläggningsbeskrivning
Flöde för standardanläggning: 0,5-2000 m³/tim. Vårt produktprogram innehåller flera anläggningar för desinfektion av både dricks- och processvatten.

 

Bilden till höger

Denna anläggning består av ett UV-filter (silverfärgat) med ett flöde på 35 m³/tim. De organge-färgade filtren är kolfilter för behandling av pesticider / bekämpningsmedelsrester i dricksvatten. Läs mer>>

 

 

Beställ i webbutiken >>

 

PDF-Installation och skötsel av Wedeco Aquada>>