Aktivt kolfilter

 - Hydroantracit

 

Ett aktivt kolfilter används för vattenrening av humus, fritt klor, kloramid, klordioxid, fenoler, organiska lösningsmedel, mindre mängd olja och pesticider BAM (bekämpningsmedelsrester).

Kolfiltrering har större användningsmöjligheter i industrin, på bryggerier, på vattenverk, privata hushåll och med avloppsvattenrening.

 Välj typ av kolfilter nedan:

Intresseanmälan

Vattenfilter

Vattentryck

Vattentemperatur

Flöde

Användningsområde

Företag

E-post*

Namn

Telefon

Kommentarer