Arsenikfilter för ett eller flera hushåll

Effektivt och lättskött arsenikfilter för ett eller flera hushåll

  • Fyllningen är testad av Socialstyrelsen, med mycket goda resultat
  • Robust och driftsäker

Användning

Filtret är ett adsorptionsfilter. Pricipen bygger på att arseniken binds till en adsorberande filtermassa (adsorbent), som består av järnhydroxidgranulat. 

Förfilter

Detta filter kan användas om vattnet innehåller låga halter av järn, mangan och humus. Järnhalten i vattnet får inte överstiga 0,2 mg/l och manganhalten får inte överstiga 0,05 mg/l. Om halterna är högre, skall lämpligt förfilter installeras.

Vattenkvalitet

Efter passage genom filtret binds arseniken till den adsorberande filtermassan.

I Socialstyrelsens belastningstest 2007, uppnådde filtermassa Euroxide mycket hög reningseffekt.

Exempel: Arsenikhalten på ingående råvatten låg på 27,1 µg/l och utgående behandlat vatten låg på <0,05 µg/l. Gränsvärdet ligger på 10 µg/l. Filtreringseffekten kan variera och är beroende av flöde, råvatteninnehåll och förbrukning.

Underhåll

När filtermassan är mättad, byts den ut. När filtermassan är ny, skall den spolas igenom rikligt. Därefter sker backspolning vid behov, eller med 1-3 månaders intervall.

Beräkning av förväntad kapacitet Ingående arsenik As: 20 µg/l, pH 8, kontakttid 3 min

Förväntad kapacitet: 5100 m3 behandlat vatten

Arsenikfilter för större flöde 

I sortimentet finns även galvaniserade tryckfilter för används för vattenrening av arsenik av dricksvatten. Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/timma upp till 100 m3/timma.

Läs mer om tryckfilter>>