AVGASARE

Avgasare används till reduktion av vattnets innehåll av syre, kolsyra och luft. Den används till behandling av spädvatten till ångpannor- och fjärrvärmecentraler samt för avgasning och avsyrning av cirkulationsvatten. 

Anläggningsbeskrivning

Vi saluför tre typer av avgasare:

  • Termisk avgasare
  • Vakuumavgasare
  • CO2-avgasare

Fördelar 

Reduktion av syre och CO2 minimerar risken för korrossion. Alla avgasare är framtagna av material som ger lång livslängd, hög driftssäkerhet och minimalt behov av underhåll.

TERMISK AVLUFTARE

 

 

 

- Flöde: Upp till 40 m³/tim.

Läs mer>> 

Beskrivning:

Anläggningen används till förbehandling av matarvatten till ångpannor. Syreinnehållet reduceras till mycket låga värden. Kan levereras isolerad med mineralull och ytterhölje av aluminiumplåt. Möjlighet för CE-märkning. 

VAKUMAVLUFTARE  

- Flöde: Upp till 22 m³/tim.

Läs mer>>

Beskrivning:

Används till behandling av späd- och ev. cirkulationsvatten på värmecentraler. Syreinnehållet reduceras till under 0,1 mg/l. Möjliga utföranden är i galvaniserat eller rostfritt stål. 

CO2-AVLUFTARE

- Flöde: Upp till 50 m³/tim. 

Läs mer>>

Beskrivning:

CO2 avgasaren används för reduktion av CO2 och minimerar risken för korrossion.