AUTOMATISK AVHÄRDNINGSANLÄGGNING    SERIE STFA

 

  • Flöde: Upp till 100 m³/tim pr. enhet
  • Används med fördel vid oregelbunden eller stor vattenförbrukning
  • Kontinuerlig vattenförbrukning
  • Regenererar i takt med vattenförbrukningen, vilket ger optimal driftekonomi
  • Modulsystemet tillåter skräddarsydda anläggningar till varje behov
  • Helt elektronisk 12 V styrpanel med möjlighet till individuell programmering
  • Regenerationsenhet komplett med styrning och rörsystem, som kan placeras efter önskemål 

 

 

ÖVRIGA AVHÄRDNINGSANLÄGGNINGAR I SORTIMETET

 

 

 

Modell  Maxflöde pr. enhet
 TYP SM/SG  3,6 m³/tim >>
 TYP SMH/SML  26 m³/tim >>
 TYP SF/SFH & SFG/SFHG  32 m³/tim >>
 TYP STFA  100 m³/tim >>


Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

 

AVHÄRDNING

 

Genom avhärdning byts råvattnets innehåll av kalcium och magnesiumsalter som bildar vattnets hårdhetsgrad – mot natriumsalter vilka inte innehåller de negativa sidorna med hårt vatten. När filtermassan har blivit mättad med kalcium och magnesiumsalter sker en regeneration med koksaltlösning vilket driver ut ihopsamlat kalcium och magnesium till avlopp.

 

ANLÄGGNINGENS KONSTRUKTION

 

Anläggningarna har normalt två kolonner för kontinuerlig drift där den ena är i drift, medan den andra regenereras eller är i stand-by läge. En-kolonnanläggningar finns för vattenleverans som avbryts under regeneration (ca. 2 tim).

 

PRINCIPEN FÖR MÄNGDSTYRNING

 

En pulsvattenmätare på anläggningens avgångssida mäter förbrukningen av avhärdat vatten och ger impulser till kontrollpanelen i proportion till förbrukningen. Efter förbrukning motsvarande en kolonns kapacitet, initierar kontrollpanelen regeneration för kolonnen som står i tur för regeneration. Alltså regenererar anläggningen i förhållande med vattenförbrukningen.

 

MODULSYSTEMET

 

Anläggningarna är konstruerade som platsbesparande och flexibla modulsystem med 8 basmoduler skräddarsydda anläggningar med olika flöden och regenerationskapacitet.

 

KONTINUERLIG VATTENLEVERANS

 

Under regeneration tas en kolonn ur drift samtidigt som den andra levererar avhärdat vatten. Efter regenerationen går kolonnen automatiskt till stand-by läge.

 

TEST AVHÄRDAT VATTEN

 

Det avhärdade vattnet kan kontrolleras med ett testset. En droppe tillsätts av vattentestet. Om testet blir grönt är vattnet mjukt. Om det blir rött är vattnet hårt. Önskas en automatisk övervakning av vattenkvaliteten kan detta levereras som extra utrustning.

 

REGENERATIONSENHET

 

Anläggningen är gjord av PVC-rör och utrustad med automatiska membranventiler. Regenerationsanläggningen är en flexibel anläggning som kan installeras efter önskemål då hela styrningsautomatiken som t.ex. 12V elektronisk panel, flödesmätare, reglerventiler och avstängningsventiler är monterat på samma stativ.

 

 

KORROSIONSBESTÄNDIGA FILTERKOLONNER

 

Filterkolonnerna är gjorda av stål och är ytbehandlade med högtryckspolyethylen som gör dem absolut portäta. Kolonnerna har alltså stålets styrka och plastens korrosionsbeständighet.

 

ELEKTRONISK KONTROLLPANEL TYP CSC2

 

Kontrollpanelen innehåller anläggningens alla kontrollfunktioner. Dessa kan programmeras individuellt med hjälp av switchar på panelens frontplatta. Panelen förses med 12 V från en transformator.

 

PROGRAMMERING

 

Programmeringsdelen kontrollerar regenerationscyklerna och bestämmer saltförbrukningen. Lysdioder visar senast regenererade kolonn. Regenerations- och vattenförbrukningssignal kan anslutas.

 

RÄKNEVERKET

 

Räkneverket mottager impulser från kontaktvattenmätaren. Lysdioder visar anläggningens position i driftscykeln.

 

BRINEMAKER

 

Anläggningarna i serie STFA är så stora att de kräver ett automatiskt system för framställning av stora mängder saltlösning (brine). Dessa brinemakers kan levereras antingen som standardanläggning eller kan konstrueras speciellt efter kundens behov.

 

STANDARD BRINEMAKER

 

Består av en tank, filter och pump. Tanken levereras för 2000 eller 3000 kg salt. Den fungerar helt automatiskt och kräver ingen speciell skötsel mellan saltfyllningarna. Cirkulation stabiliserar brinekoncentrationen och gör det möjligt att tömma tanken fullständigt för en ny saltfyllning vilket bidrar till optimalt utnyttjande av tankens kapacitet.

 

SPECIALDESIGNAT SYSTEM

 

Önskas en skräddarsydd brinemaker för speciella platsförhållanden hjälper vi till med know-how och utrustning. Användaren står normalt för utförandet av den tanken medan vi levererar nödvändig teknisk utrustning monterat på ett stativ.