Avjoniserat vatten till befuktningsanläggningar eller kylsystem

Vi har ett brett sortiment av omvänd osmos-anläggningar, för att producera avjoniserat vatten till befuktningsanläggningar.

Vi bygger kompletta system för befuktningsanläggningar, inklusive för- och efterbehandlingar. Här följer ett exempel:

Inkommande vatten avhärdas med en avhärdningsanläggning

Avsaltningen sker med membranfiltren omvänd osmos.

Vid behov kan efterpoleringen ske med en mixed-bed jonbytare, som producerar ett vatten med en ledningsförmåga ner till 0,1 µS/cm. 

Det färdigbehandlade vattnet lagras i tankar, med en volym upp till 15000 liter.

I vissa fall, behandlas även det utgående vattnet med en UV-anläggning.

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss >>

OMVÄND OSMOS EUROTEC SERIE L4-2UPOmvänd osmos L4-2UP

Flöde: 30-50 liter per timma

Fördelar

 • Avsaltar vatten med vattenledningstryck
 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning

Läs mer>>

OMVÄND OSMOS EUROTEC SERIE L4-1UP MED HYDROPRESS

Flöde: 10-20 liter per timma

Fördelar

 • Avsaltar vatten med vattenledningstryck
 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning
 • Lagrar prodcerat vatten i en hydropress

Läs mer>>

OMVÄND OSMOS EUROTEC SERIE L4

Flöde: 90-175 liter per timma

Fördelar

 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning
 • Flöde 90-175 l/h

Läs mer>>

RO-Modul - modulbyggd osmosanläggning Omvänd osmos komplett

Vår nya kompakta serie av modulbyggda  osmos-anläggningar har en rad fördelar. 

RO-Modulerna leverers kompletta med: 

 • Lämplig förbehandling bestående av avhärdning eller aktivt kol
 • Omvänd osmosanläggning (RO-reverse osmosis)
 • PLC-styrpanel som är integrerad med alla enheter
 • Modulen levereras färdigmonterad på ett stativ av rostfritt stål - klar för omgående användning
 • Anläggningen kan även kompletteras med jonbytare, för efterpolering av vattnet

 

Konceptet ger dig följande fördelar:

 • Kompletta standardmoduler med rätt  förbehandling, vilket förenklar dimensionering och installation
 • Anläggningen fabrikstestas i sin helhet och är driftklart vid leverans
 • Rammonteringen gör installationen snabb och enkel 
 • Kompakt design minimerar platsbehovet
 • Modulen kan även kompletteras med uppsamlingstank och tryckstegringspump

Läs mer>>

  

OMVÄND OSMOS EUROTEC SERIE 01

Flöde: 0,35-33,6 m3 per timma

Fördelar

 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning

Läs mer>>