I vårt sortiment finns avsaltningsanläggningar får bräckt och saltvatten. Vi har anläggningar för både fritidshus med litet behov till stora anläggningar för flerfamiljshus och samfälligheter.

Det finns standardanläggningar med flöde från 50 liter per timma till 10 m3 per timma. I sortimentet finns även specialanläggningar med högre flöde. Om det saknas el, finns det avsaltningsanläggningar som drivas av solceller.

I sortimentet finns även Water Maker för båtar och fartyg, som producerar dricksvatten av saltvatten med högre saltinnehåll.

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information av anläggningar för avsaltning av bräckt eller saltvatten. Var vänlig och ring 0520-74300 eller skicka epost.