Översiktstabell för avjonisering

Vi har ett brett sortiment för framställning av avjoniserat / demineraliserat / totalavsaltat vatten. Med denna tabell, vill vi visa att det finns olika filterteknik, för olika flöden.

 När man skall beräkna en lämplig anläggning för avjonisering, utgår man vanligtvis från det beräknade dygnsbehovet. I många fall, kan det vara mer ekonomiskt att komplettera med en uppsamlingstank. Då kan man använda en mindre anläggning, som är i drift under fler timmar.

Oftast är volymen på en uppsamlingstank 1 - 3 m3.

Kontakta oss gärna på telefon 0520-743 00, så kan vi hjälpa er med att föreslå en lämpligt anläggning.

Tabellförklaring

Maxflöde: Här visas det maximala flödet för respektive anläggning.

Patronbyte: Silex-systemet består av en filterpatron som skickas in för regeneration

Byte av jonbytarmassa: När jonbytarmassan är förbrukad, töms den ut och byts ut mot ny.

Regeneration: Anläggningen består av jonbytare som regenereras med saltsyra och natriumhydroxid.

Omvänd osmos: Vattnet avsaltas med omvänd osmos-teknik. Här sker ingen regeneration eller hantering av kemikalier.

 Maxflöde 

  Patronbyte

Byte av jonbytarmassa 

Regeneration

HCL-NaOH  

Omvänd osmos

-ingen     regeneration  

0.33 liter/min      

20 liter/h 

 

 

 

 

EUROTEC L4-1UP MED HYDROFOR

Läs mer >>

 0.83 liter/min

50 liter/h

 

 

 

 

EUROTEC L4-2UP

Läs mer >>

 2 liter/min 

120 liter/h 

SILEX 1

Läs mer>>

 

 

 

2.9 liter/min

175 liter/h  

 

 

 

 

EUROTEC L4

Läs mer >>

4 liter/min 

240 liter/h  

 

 

SILEX 11

Läs mer>>

 

5 liter/min 

300 liter/h 

 

SILEX 2

Läs mer>>

 

 

 

 6-29 liter/min 

0,35-1,75 m3/h 

 

 

 

EUROTEC 01

Läs mer >> 

 7 Liter/min 

0.42 m3/h 

 

 

SILEX 21

Läs mer>>

 

 

 11-66 Liter/min 

0,7-4 m3/h

 

 

EUREX

Läs mer>>

 

 

23-266 Liter/min

1,4-16 m3/h  

 

 

TYP DMS 

Läs mer>>

 

23-266 Liter/min

1,4-16 m3/h 

 

 

 

TYP DME/DMHE 

Läs mer>>

 

35-140 Liter/min 

2,1-8,4 m3/h  

 

 

 

 

EUROTEC 02

Läs mer >>

 50-125 Liter/min 

3-7,5 m3/h 

 

 

 

TYP DMCE

Läs mer>>

 

140-560 Liter/min 

8,4-33,6 m3/h  

 

 

 

EUROTEC 03

Läs mer >> 

466-1000 Liter/min

28-60 m3/h  

     

 

EUROTEC 04

Läs mer >>