Båttvätt - fartygstvätt

- Vattenrening av vatten från spolplattor vid tvätt av fritidsbåtar, arbetsbåtar och fartyg 

 

Båtbottentvätt

Avspolning av båtarna sker huvudsakligen på hösten och då kan en del av bottenfärgen lossa och spolas med till avlopp. Om avspolningen sker på en spolplatta, kan vattnet samlas upp och renas från tungmetaller. Beroende på flöde, kan reningen ske med ett påstryckfilter eller ett tryckfilter.

Vi saluför både mobila och fast installerade anläggningar för båttbottentvätt. Notera dock att vi kan inte garantera att alla vatten går att rena, utan det är beroende på vattnets innehåll.

Effektiv vattenrening av tungmetaller

Tungmetallerna i tvättvattnet, kan delas in i två huvudgrupper:

  • Tungmetaller som är bundna i partikelform och som kan filtreras mekaniskt med filterpåsar
  • Tungmetaller i jonform, som renas med selektiv jonbytarmassa

Flerstegsprincip vid båtvätt

Vårt flerstegsystem renar vattnet i flera olika steg, med flera olika typer av filtermaterial.

Detta flerstegssystem är avsett för t ex fordonstvättar med oljeavskiljare eller båttvättar med trekammarbrunn som måste kompletteras med ett efterpolerande steg för:

  • Resterande mängd olja och lösningsmedel
  • Tungmetaller i partikel- och jonform

Andra användningsområden för vattenreningssystemet, är t ex fasadtvätt samt mindre brandsanering och marksaneringsprojekt.

Aktivt kolfilter

I vårt sortiment finns även galvaniserade tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol. 

Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/h upp till 100 m3/h.

 Container

Vi bygger även kompletta contanier, efter kundens önskemål. Kontakta oss gärna, för mer information.

Exempel på utrustning:

  • Påstryckfilter
  • Tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol eller selektiv jonbytarmassa
  • Pumpar
  • Uppsamlingstankar