Faktura

Betalningen sker mot faktura efter godkänd kreditprövning. Betalningsvillkoren är 20 dagar netto.  I händelse av dröjsmål, debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad, plus en påminnelseavgift på 50 kronor. Ett inkassobolag sköter bevakningen av våra fakturor. Var annars noga med att tydligt ange kund- och fakturanummer vid betalning.

Vi utför kreditkontroll på alla nya kunder, via Soliditet/Bisnode. Vid kreditkontroll på privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag samt kommanditbolag skickas en upplysningskopia till den omfrågade.

Grundkraven för att få betala mot faktura är följande:

  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har en stadigvarande inkomst av tjänst.
  • Du har inga betalningsanmärkningar.

Förskottsbetalning

I de fall då vi inte kan fakturera beloppet, kan kunden göra en förskottsbetalning. Då skickar vi en förskottsfaktura och när vi ser betalningen på vårt konto, skickas beställningen vidare till vår leverantör.

LEVERANTÖRSFAKTURERING

Vid vissa beställningar, sker fakturering direkt från leverantören. I de fallen är det leverantören som ansvarar för garanti- och supportärende. 

ÄGANDEFÖRBEHÅLL 

Produkten/produkterna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts inklusive eventuella räntekostnader och/eller andra omkostnader. Köparen har ej rätt att vidta åtgärder som försämrar Säljarens äganderättsförbehåll.  

Kontakta oss gärna för mer information.