Vattenrening vid brandsanering och vattenskador

Vid brandsläckning förorenas släckvattnet ofta av olja, lösningsmedel och tungmetaller. 

Samma problem kan även uppstå vid vattenskador och för detta ändamål saluför vi ett brett sortiment av vattenfilter.   

MOBIL VATTENRENINGSANLÄGGNING

Fördelar med mobil vattenreningsanläggning:

 • Effektiv filtrering av tungmetaller och lösningsmedel  
 • Det är enbart filterpåsen med tillhöranade innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall
 • Färgrester samlas effektivt upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen. 

AKTIVT KOLFILTER

I vårt sortiment finns även tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol. 

Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/h upp till 100 m3/h.

PÅSTRYCKFILTER

Påstryckfilter består av en filterbehållare med en silkorg och en filterpåse.

Det finns fler olika typer av filterpåsar.

 • Standardpåsar inom intervallet 1-800 my, som används för filtrering av partiklar och färgrester.
 • Filterpåsar med täta sidor, som fylls med selektiv jonbytarmassa och som renar tungmetaller i jonform. 
 • Filterpåsarna med täta sidor, kan även fyllas med aktivt kol, om det är aktuellt för annan typ av vattenrening.

Filterpåsar med täta sidor, tvingar ner vattnet igenom fyllningen och därmed behandlas allt vatten.  Jonbytarmassan renar tungmetaller, som finns i vattnet. Påstryckfiltret skall inte backspolas och därmed får man inget problem med backspolvatten.  

När jonbytarmassan är förbrukad, tar man av locket på filtret och tar ur filterpåsen. Därefter tömmer ut jonbytarmassan och skickar den för destruktion. Slutligen fyller man på med ny jonbytarmassa, från en 25 liters säck.

FÖRDELAR MED PÅSTRYCKFILTER:

 • Påstryckfiltret kräver litet utrymme och är endast 975 mm högt.
 • Det kompakta formatet, gör att filtret kan monteras i en contaniner eller släpkärra.
 • Med standardpåsar, är maxflödet upp till 22 m3/h.
 • Filterpåsen är billig i inköp och enkel att byta. Se video>>
 • Färgresterna samlas upp i filterpåsen, vilket förenklar hanteringen.
 • Det är enbart filterpåsen med tillhörnade innehåll, som behöver hanteras som miljöfarligt avfall. Om man istället använder ett filter som skall backspolas, måste allt backspolningsvatten hanteras som miljöfarligt avfall.

CONTAINER

Vi bygger även kompletta contanier, efter kundens önskemål. Kontakta oss gärna, för mer information.

Exempel på utrustning:

 • Påstryckfilter
 • Tryckfilter som kan fyllas med aktivt kol, bark eller selektiv jonbytarmassa
 • Pumpar
 • Uppsamlingstankar     

UTHYRNING AV CONTAINER FÖR VATTENRENING

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 FOTS CONTAINER

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

----------------------------------------------------------------

20 FOTS CONTAINER

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

----------------------------------------------------------------

10 FOTS CONTAINER

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.