DOSERPUMP-DOSERINGSPUMPAR

I pann-, kyl- och fjärrvärmevatten används dosering vanligtvis för pH-justering samt för skydd mot korrossion och beläggningar. I samband med annan vattenrening används doseringspumpar oftast till dosering av desinfektionsmedel, flockmedel och scale inhibitorer.

Anläggningsbeskrivning

Dosering ingår i många fall som en naturlig del av den kompletta vattenbehandlingsanläggningen. Vi marknadsför flera typer av doseringspumpar för att täcka de flesta  behov. En komplett doseringsanläggning består av doseringspump och behållare till additiv.

Fördelar

  • De doseringspumpar som ingår i standardprogrammet är noga utvalda för att utgöra en del i ett komplett vattenbehandlingssystem av hög kvalitet. 
  • Driftssäkerhet och precision ingår som centrala parametrar.

GRUNDFOS TYP DME/DMS

  • Flöde: Upp till 48 l/tim.
  • Mottryck: Upp till 18 bar

Beskrivning:

Digital dosering från Grundfos kan användas när det krävs mycket exakt dosering. DME-typen är utrustad med steglöst variabel stegmotor. Den utmärker sig dessutom med ett långdraget doseringsslag, upp till 75% av dosertiden, det skapar de rätta förhållanderna för optimal blandning av doseringskemikalier. DMS är utrustad med synkronmotor. Båda dessa modeller kan styras on/off, med impulsingång eller med 4-20 mA signal.