Exempel på marksaneringsprojekt

Nedan följer en sammanställning över några marksaneringsprojekt, som har genomförts.

Göteborg Hisingen - Industritipp

Beskrivning: På Hisingen i Göteborg sanerades en industritipp. När saneringen var slutförd, byggdes ett affärscentrum.

Vattenproblem: Vattnet var förorenat av många olika metaller bl a zink, nickel, krom, bly samt lösningsmedel

Vattenfilter: Sandfilter, aktivt kolfilter och selektiv jonbytare.

 

Fegen - Impregneringsfabrik

Beskrivning: Sanerades marken kring en fd. impregneringsfabrik i Fegen.

Vattenproblem: Nickel, krom och arsenik

Vattenfilter: Sandfilter, aktivt kolfilter och selektiv jonbytare

Göteborg - Verkstadslokaler

Beskrivning: Saneras marken vid en fd. verkstadslokal för spårvagnar.

Vattenproblem: Nickel, krom och lösningsmedel

Vattenfilter: Sandfilter, aktivt kolfilter, antrasit och selektiv jonbytare. Anläggningen monterad i en container.

Högsby kommun -Lakvatten Deponi

Beskrivning: Vattenrening av lakvatten från depåni, asktipp.

Vattenproblem: Arsenik

Vattenfilter: Arsenikfilter

Östersund -Nedlagd industri

Beskrivning: Marksanering av industitomt. 

Vattenproblem: Arsenik, zink, krom och övriga tungmetaller.

Vattenfilter: Påstryckfilter, arsenikfilter och selektiv jonbytare. Anläggningen monterad i en container.

Umeå -Nedlagd industri

Beskrivning: Marksanering av industitomt. 

Vattenproblem: Arsenik, zink, krom och övriga tungmetaller.

Vattenfilter: Påstryckfilter, arsenikfilter och selektiv jonbytare. Anläggningen monterad i en container.

Uthyrning av vattenrening för marksanering

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 Fots container

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

2 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ TFB 20. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 1480 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 18 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

20 Fots container

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

2 st påstryckfilter/förfilter

3 st Tryckfilter typ FNS 130. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 540 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 9 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

10 Fots container

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

2 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ FNS 40. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 100 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

Mindre container

Mindre container inkl mellanlagringstank och pump. Kan fraktas på släpvagn.

1 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ NS 20 galvaniserade. Rymmer 40 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 1,2 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

----------------------------------------------------------------

Stativmonterad anläggning

Kan fraktas på släpvagn.

1 st påstryckfilter/förfilter

2 st Tryckfilter typ FNS 40. PPA, plastbelagda in- och utvändigt. Rymmer 100 liter fyllning per filter.

Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.