Vattenrening av golvskurvatten från skurmaskiner -skurvattenrening

Till skurmaskiner säljer vi

  • Avjoniserat vatten som används vid golvskurningen
  • Vattenfilter för vattenrening av skurvatten

Notera dock att vi kan inte garantera att alla vatten går att rena, utan det är beroende på vattnets innehåll.

Avjoniserat vatten till skurmaskinen

Avjoniserat vatten är lätt aggressivt och löser lättare upp smutspartiklar. En annan fördel, är även att det inte blir några kalkfläckar på golvet.

På vissa typer av golv, kan man inte använda tvättkemikaler, utan använder istället avjoniserat vatten. Vi har ett brett sortiment  av vattenreningssystem för att framställa avjoniserat vatten. Avjoniseringen kan ske med omvänd osmos eller mixbed-jonbytare.

Vattenrenig av skurvatten

Inom industrin och på verkstäder rengörs golven oftast med golvskurmaskiner. Detta golvskurvatten innehåller i många fall, så höga halter av miljöfarliga ämnen, att det inte får släppas ut till spillvattennätet och reningsverken. Notera dock att vi kan inte garantera att alla vatten går att rena, utan det är beroende på vattnets innehåll.