Marksanering

Vi har ett brett sortiment av vattenfilter, som används vid marksanering och rening av lakvatten. 

Vi säljer både enskilda vattenfilter och hela system. Beroende på ert behov, kan ni antingen köpa eller hyra anläggningarna. Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti. 

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut en komplett testanläggning>>  

Vattenfiltren kan monteras i contaniers, som därmed kan flyttas runt på byggarbetsplatsen.

Se demonstration av mobil vattenrening >>

För marksanering använder vi följande vattenfilter:

 • Sandfilter, flermediafilter
 • Kolfilter - aktivt kol och antracit
 • Arsenikfilter
 • Påstryckfilter
 • Oljefiltrering-oljesanering PAH
 • Filter för tungmetaller

Container - Marksanering

Större vattenbehandlingsanläggningar kan, av installations- och transportmässiga hänsyn, monteras i en container, så anläggningen kan sättas i drift på mycket kort tid. Kapaciteten är 1,2-18 m³/tim. Vanligtvis innehåller en container påstryckfilter, sandfilter, aktivt kolfilter,  selektiv jonbytare och en uppsamlingstank. Anläggningen är monterad i en frostsäker och isolerad 10 eller 20 fots container.

Kompletta container kan hyras eller köpas.

Uthyrning av vattenrening för marksanering

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 Fots container  flöde upp till 20 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump. Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 20 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 500 liter, PE
 • Grundfos CR 15-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 2 st TF20 tryckfilter, PPA            (Varje filterbehållare rymmer  1480 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värmeelement
 • Flödesintervall ...................................... 5-20 m³/h

  

20 Fots container  flöde upp till 7,8 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump. Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 7,8 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 600 liter, PE
 • Grundfos CR 5-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 3 st FNS 130 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  540 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värme
 • Flödesintervall ................................ 2-7,8 m³/h

  

10 Fots container  flöde upp till 2,4 m3/h

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump. Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 2,4m³/h, beroende på vattnets innehåll.

 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 2st FNS 40 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Motorventil för cirkulation av vattnet
 • Värme
 • Flödesintervall ...............2,4 m³/h

  

Mindre container   flöde upp till 2,4 m3/h

Mindre container med filter, inkl mellanlagringstank och pump. Kan fraktas på större släpvagn.

 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 1 st EF6 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 2 st NS 40 tryckfilter, (Varje filterbehållare rymmer 100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Bilder på andra container, ej uthyrning

 

Frågor

Har du frågor om marksanering, är du välkommen att kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post>>