Mobil vattenrening

För vissa ändamål, kan det finnas behov av flyttbara anläggningar. Det kan tex vara för att fylla upp ett system eller för att rena vatten under en begränsad tid.

Vi saluför vattenfilter för vattenrening av:

 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Nickel
 • Zink
 • Dioxiner
 • PAH
 • PCB

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut testanläggningar>>

Vi både säljer och hyr ut 10 fot och 20 fots container, som är kompletta med vattenfilter och pumpar. 

Uthyrning av tryckfilter för dricksvattenproduktion

Vi har tre tryckfilter som vardera rymmer ca 1000 liter fyllning. Dessa tryckfilter hyrs ut dygnsvis och kan exempelvis användas vid tillfällig produktion av dricksvatten, eller vid tex ombyggnad av ett vattenverk.

Kontakta oss gärna på telefon 0520-74300 för mer information.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande. 

 

Vi kan erbjuda följande lösningar:

 • Containeranläggning
 • Uthyrningsanläggning
 • Uthyrning av vattenrening i container

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid.

Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 Fots container  flöde upp till 20 m3/h

 20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt. 

Flöde: Upp till 20 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 500 liter, PE
 • Grundfos CR 15-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2 st TF20 tryckfilter, PPA            (Varje filterbehållare rymmer  1480 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värmeelement

 

Flödesintervall ...................................... 5-20 m³/h

 

20 Fots container  flöde upp till 7,8 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt. 

Flöde: Upp till 7,8 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 600 liter, PE
 • Grundfos CR 5-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 3 st FNS 130 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  540 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värme

Flödesintervall ...................................... 2-7,8 m³/hcontainer-10f-3  container-10f-2

 

10 Fots container  flöde upp till 2,4 m3/h

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt. 

 • Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.
 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2st FNS 40 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Motorventil för cirkulation av vattnet
 • Värme

Flöde

Flödesintervall ...................................... 2,4 m³/h beroende på vattnets innehåll.

 

  

 

Mindre skåp   flöde upp till 1,2 m3/h

Plåtskåp med filter, inkl mellanlagringstank och pump. Kan fraktas på släpvagn.

 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 1 st EF6 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2st NS 20 tryckfilter, (Varje filterbehållare rymmer 40 liter fyllning)
 • Rörsystem

Flöde: Upp till 1,2 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Intresseanmälan

Vattenfilter

Vattentryck

Vattentemperatur

Flöde

Användningsområde

Företag

E-post*

Namn

Telefon

Kommentarer