Mobil vattenrening

Uthyrning av container för vattenrening

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller. 

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 Fots container  flöde upp till 20 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

   

20 Fots container  flöde upp till 7,8 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump. 

 

10 Fots container  flöde upp till 2,4 m3/h

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump. 

   

Bilder på andra container, ej uthyrning

Marksanering vattenrening

  

Frågor

Har du frågor om marksanering, är du välkommen att kontakta oss på telefon 0520-743 00