Mobil vattenrening

Uthyrning av container för vattenrening

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller. 

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

Det är stor omsättning på anläggningarna, så var vänlig och boka i god tid. Ring 0520-74300 för mer information eller bokning.

20 Fots container  flöde upp till 20 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt. 

Flöde: Upp till 20 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 500 liter, PE
 • Grundfos CR 15-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 2 st TF20 tryckfilter, PPA            (Varje filterbehållare rymmer  1480 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värmeelement

Flödesintervall ...................................... 5-20 m³/h

   

20 Fots container  flöde upp till 7,8 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump. Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt. 

Flöde: Upp till 7,8 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 600 liter, PE
 • Grundfos CR 5-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 3 st FNS 130 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  540 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värme

Flödesintervall ................................ 2-7,8 m³/h

 

10 Fots container  flöde upp till 2,4 m3/h

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump. Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt. 

Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 2 st FNS 40 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Motorventil för cirkulation av vattnet
 • Värme

Flödesintervall ...............2,4 m³/h

   

Mindre container   flöde upp till 2,4 m3/h

Mindre container med filter, inkl mellanlagringstank och pump. Kan fraktas på släpvagn.

 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 1 st EF6 påstryckfilter (1-400 µ filter bag)
 • 2 st NS 20 tryckfilter, (Varje filterbehållare rymmer 40 liter fyllning)
 • Rörsystem

Flöde: Upp till 1,2 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Bilder på andra container, ej uthyrning

Marksanering vattenrening

  

Frågor

Har du frågor om marksanering, är du välkommen att kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post>>