Oljesanering - Oljefiltrering - Oljeavskiljning - Oljeabsorption

Här visas vårt sortiment av filterpåsar och tillbehör, som används vid oljesanering.

Överst på denna sida, visas produkter för grövre oljefiltrering och längre ner visas filterpåsar och patroner, som används för finare oljeabsorption.

Filter för oljefiltrering

 • Påstryckfilter
 • Tryckfilter med aktivt kol
 • Kompletta cirkulerande system

Filterpåsar för oljefiltrering typ TEX

TEX-påsen är gjord av polypropylen och är invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta skumgummiliknande lager är av vävd polypropylen. Vid temperaturer på upp till 80°C tål TEX-påsen både syra, alkali och neutrala ämnen. Påsen kan inte återanvändas.

Användningsområden

Denna typ av påse används i recirkulation av mycket oljehaltiga vätskor. Polypropylenlagret på påsen reducerar risken för snabb tilltäppning eftersom oljan inte absorberas i filterpåsens lager.

Reningsresultat

Vid ett försök där ingående oljemängd låg på 143 mg, renades vattnet med TEX-påsen ner till 25 mg.

Portäthet

50 µ och 100 µ 

Filterpåsar för oljeabsorption typ ABS

Filterpåsen ABS är gjord av polypropylen liksom TEX påsen, men är fodrad med ett oljeabsorberande material. Det absorberande materialet är polypropylen smält i en speciell process. Påsen tål syra, alkali och neutrala ämnen vid temperaturer upp till 80°C. Den kan inte återanvändas.

Användningsområden

I recirkulation i avfettningsbad och sköljbad med innehåll av olja och fett. Om vätskor innehållande mycket slam och olja används behövs ett mekniskt förfilter för att få mest ekonomisk drift.

Portäthet

10 µ och 50 µ.

Filterkudde för oljeabsorption typ ABS

ABS-kudden är gjord av 100 % polypropylenmaterial och innhåller i sig själv avsorbtionsmaterial (ASM) dvs. invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta består av fiber som smälts ner i en speciell process. ASM rekommenderas att absorbera fria oljebaserade produkter upp till 25 gånger dess vikt.  Max temperaturer är 80°C. Flöde 5 m3/h. Filterkudden placeras i påstryckfiltrets silkorg.

Exempel på kemikalier som kan behandlas med ABS-kudde

 • Aceton
 • Acrolein
 • Allyl Chloide
 • Benzene
 • Butul Acetate
 • Bytyric Acid
 • Cyclohexane
 • Ethyl Benzene
 • Isoprene
 • Methyl
 • Methacrylate 
 • Naphtalene
 • Styrene
 • Toulene
 • Triethyl amine
 • Vinyl Acetate
 • Xylene