OMVÄND OSMOS EUROTEC SERIE L4

Flöde: 90-175 liter per timma

Fördelar

 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning
 • Flöde 90-175 l/h

Användningsområde

 • Vatten till tekniska skölj- och tvättprocesser
 • Kyl- och värmesystem
 • Vatten till luftbefuktning
 • Offentliga- och privata laboratorier
 • Sjukhus- och dialyscentraler
 • Processvatten till pharmaceptisk och kemisk industri
 • Sköljvatten till elektronikindustrin samt glas- och spegelproduktion

Till prisförfrågan >>

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt eller salt vatten, läs mer här>>

EUROTEC omvänd osmos är uppbyggd av spirallindade thin-film membran av polyamid. Anläggningen utför två processer. Vattnet avsaltas genom omvänd osmos, och innehållet av organiska ämnen, pyrogener och bakterier, reduceras genom ultrafiltrering.

AVSALTNING

Förbehandlat råvatten trycks med hjälp av en högtryckspump in i osmosmembranen. Trycket pressar 75 % av vattnet genom membranen, som tillbakahåller 95-99 % av vattnets salter. De uppkoncentrerade salterna leds till avlopp.

FÖRBEHANDLING

En absolut nödvändighet för problemfri drift av en omvänd osmos är korrekt förbehandling av råvatten. Förbehandlingen skall förhindra igensättning med oupplösliga salter och andra föroreningar på osmosmembranen.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Normalt skall membranen skyddas mot kalcium, mekaniska föroreningar och fritt klor. Ett komplett system består därför oftast av en avhärdningsanläggning och en omvänd osmos med förfilter. Om vattnet innehåller fritt klor skall detta avlägsnas med kolfilter.

EFTERBEHANDLING

Krävs avsaltat vatten med en mycket låg ledningsförmåga blir det nödvändigt att efterbehandla vattnet i en mixed-bedanläggning tex Silex-systemet.

STYRPANELEN

Vi har utvecklat en elektronisk styrpanel som kan programmeras individuellt. Programsektionen har följande special funktioner: förskölj, efterskölj samt kvalitetsskölj med alarm. Det finns även programväljare och tidsaccelerator för systemkontroll.

KVALITETSÖVERVAKNING

Efter stillestånd har vattnet i membranen en hög ledningsförmåga. Detta vatten avlägsnas genom en kvalitetsskölj så att renvattnet får önskad konduktivitet. Detta styrs av en ledningsförmågamätare med reglerbart gränsvärde.

MEMBRANEN

När anläggningen stannar genomsköljs membranen i några minuter med förbehandlat råvatten med vattenverkstryck. Denna skölj minskar risken för utfällning av oupplösliga salter och minimerar alg och bakterieväxt under stillestånd. Membranen byts när de är förbrukade vilket indikeras av högt tryckfall över membranen.

NATURLIG OSMOS

Åtskiljs två vätskor med olika saltkoncentration av ett osmosmembran. Vill vatten från vätskan med den låga koncentrationen passera genom membranen tills saltkoncentrationen är lika på båda sidor av membranet.

OMVÄND OSMOS

Sätts tryck på vätskan med det höga saltinnehållet vänds vattenströmmen så att vatten tvingas genom membranen och avsaltas.

SPECIFIKATIONER

* Flöde:

Modul L4-1 . . . . . . . . . . . . . . 90 l/h

Modul L4-2 . . . . . . . . . . . . . 175 l/h

Anslutningar:

Tillgång . . . . . . . . . . . . . . 3/8” RG

Avgång . . . . . . . . . . . . 20 mm PVC

Avlopp . . . . . . . . . . . . 20 mm PVC

Kvalitetsskölj . . . . . . . 20 mm PVC

Mått:

Höjd . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 mm

Bredd . . . . . . . . . . . . . . . . 875 mm

Djup - golvmontage . . . . . 430 mm

Djup - väggmontage . . . . .270 mm

* Arbetstryck: 14 bar

 

Saltinnehåll: 500 mg/l

Temperatur: 10°