MARKSANERING AV VATTEN SOM INNEHÅLLER PFAA/PFOS/PFAS

PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum. PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

Hyr- och köpcontainer för vattenrening

I vårt sortiment finns både marksaneringscontainer för uthyrning, samt att vi bygger container efter kundens önskemål.

För att underlätta projektering av större vattenreningsprojekt, hyr vi ut testanläggningar, läs mer>>

Våra containers är isolerade och innehåller även filter för förfiltrering av partiklar. Kontakta oss gärna för mer information på telefon 0520-743 00.

Vi har även filter för vattenrening av PFAA-PFOS i dricksvatten >>

Bakgrund PFAA/PFOS/PFAS

Perfluorerade alkylsyror PFAA (engelska) PFAS (svenska), är samlingsnamnet för en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande. Dessa är mycket svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjan och är misstänkt cancerogena. Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är syntetiskt framställda kemikalier som användes i brandskum från 1985 fram till 2003, men används även i impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel (till exempel golvpolish). PFAA-relaterade ämnen används också i verkstads- och elektronikindustrin.

De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

 • PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum.  
 • PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

Sedan 2008 är det förbjudet att använda PFOS och det tillverkas inte längre i Europa eller USA.

Hyrcontainer

20 Fots container  flöde upp till 20 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.  Flöde: Upp till 20 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 500 liter, PE
 • Grundfos CR 15-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2 st TF20 tryckfilter, PPA (Varje filterbehållare rymmer  1480 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värmeelement

Flödesintervall ...................................... 5-20 m³/h

 

20 Fots container  flöde upp till 7,8 m3/h

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.  Flöde: Upp till 7,8 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 600 liter, PE
 • Grundfos CR 5-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 3 st FNS 130 tryckfilter, PPA (Varje filterbehållare rymmer  540 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värme

Flödesintervall ...................................... 2-7,8 m³/h 

 

10 Fots container  flöde upp till 2,4 m3/h

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.  Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2 st FNS 40 tryckfilter, PPA (Varje filterbehållare rymmer  100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Motorventil för cirkulation av vattnet
 • Värme

Flödesintervall ...................................... 2,4 m³/h beroende på vattnets innehåll.

 

Mindre container   flöde upp till 2,4 m3/h

Mindre container med filter, inkl mellanlagringstank och pump. Kan fraktas på släpvagn.

 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 1 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2 st FNS 20 tryckfilter, (Varje filterbehållare rymmer 100 liter fyllning)
 • Rörsystem

Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.