Produktblad - Broschyr

Här finns produktblad i PDF-format. Kontakta oss gärna på telefon 0520-743 00

eller via e-post om det är några frågor.

 

Livsvmedelsverkets information om Drickvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar

Länk till Livmedelsverkets broschyr>>

 

Aktivt kolfilter

Broschyr

Aktivt kolfilter ACM  7,4 m³/h

Aktivt kolfilter ACTF  100 m³/h

 

Installation och driftanvisningar

Installation - skötselanvisning

 

Avhärdningsfilter

Broschyr

Avhärdningsfilter SM  3,6 m³/h

Avhärdningsfilter SMH  26 m³/h

Avhärdningsfilter SFG  31,2 m³/h

 

Installation och driftanvisningar

Installation-drift Mängdstyrd SM-SG

Installation-drift Tidstyrd SM-SG

 

Avjonisering

Broschyr

EDI Elektrodionesering

Eurex Mixbed-jonbytare  4 m³/h

Jonbytare, demineralisering DMS  16 m³/h

Silex 1 och 2,   0,3 m³/h

Silex 21 och 41

Silex 61 - 62

Kylvatten till lasermaskiner

Avsaltningsanläggningar för ishallar

 

Installation och driftanvisningar

Informationsblad batterivatten

Silex 1 med autotank

Byte av filterpatron-Silex 1

Installation - drift Silex 1 och 2

Installation - drift Silex 21 och 41

Installation - drift Eurex

Silex 2 med autotank

Byte av filterpatron-Silex 2

 

Arsenikfilter

Broschyr

Arsenikfilter NS

Testresultat Arsenikfilter

Installation och driftanvisningar

 

Installation och driftanvisning arsenikfilter

 

Avsyrningsfilter

Avsyrningsfilter 21

Installation och driftanvisning avsyrningsfilter

 

Omvänd osmos och nanofilter

Broschyr

Nanofilter

Omvänd osmos Eurotec L4-1UP med hydrofor  40 lit/h

Omvänd osmos Eurotec L4-2UP  40 lit/h

Omvänd osmos Eurotec L4  0,18 m³/h

Omvänd osmos Eurotec 01, 02, 03.  35 m³/h

 

Installation och driftanvisningar

Installation-drift Omvänd osmos L4-2UP

Installation-drift Omvänd osmos L4-1UP med hydrofor

Installation-drift Omvänd osmos L4-1 och 2

Installation-drift Omvänd osmos Eurotec RO 01

Installation-drift Omvänd osmos Eurotec RO 02-24

 

Påstryckfilter

Broschyr

Påstryckfilter typ EF  25 m³/h

 

Installation och driftanvisningar

Beskrivning påstryckfilter

Installation-skötselanvisning påstryckfilter

Specifikation EF-5 och EFG-5

Specifikation EFG-8

 

Slamavvattningsmodul

Broschyr

Slamavvattningsmodul typ 758

 

Tryckfilter - Järnfilter, manganfilter, arsenikfilter, avsyrningsfilter och sandfilter

Broschyr

Tryckfilter NS/NSB 12 m³/h

Tryckfilter TF/TFA 100 m³/h

Specifikation tryckfilter TF 10-40

 

Installation och driftanvisningar

Tryckfilter med manuell backspolning

Installation-skötsel NS 20-60 Enkelt filter

Installation-skötsel NS 20-60 För-finfilter

Installation-skötsel NS 80-130 Enkelt filter

Installation-skötsel NS 80-130 För-finfilter

 

Tryckfilter med automatisk backspolning

Installation-skötsel NSB 20-60 Enkelt filter

Installation-skötsel NSB 20-60 För-finfilter

Installation-skötsel NSB 20-60 Parallella

Installation-skötsel NSB 80-130/TFA Enkelt filter

Installation-skötsel NSB 80-130/TFA För-finfilter

 

UV-anläggning, UV-rening

 

Installation och driftanvisningar

Installation och skötsel av Trojan UV-Max

Installation och skötsel av Wedeco Aquada

Installation och skötsel av Ueberall UBK UV

Specifikation Ueberall UB 2-4 UV

 

 

Vattenanalys

Durognost-instruktion

Duroval-instruktion

 

Säkerhetsdatablad

Mixbed-jonbytarmassa Ionac  NM 60

Selektiv jonbytarmassa Levatite TP 207

Durognost