OMVÄND OSMOS EUROTEC SERIE L4-1UP MED HYDROPRESS

Flöde: 10-20 liter per timma

Fördelar

 • Avsaltar vatten med vattenledningstryck
 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning
 • Lagrar prodcerat vatten i en hydropress

Användningsområde

 • Vatten till tekniska skölj- och tvättprocesser
 • Kyl- och värmesystem
 • Vatten till luftbefuktning
 • Offentliga- och privata laboratorier
 • Sjukhus- och dialyscentraler
 • Processvatten till pharmaceptisk och kemisk industri
 • Sköljvatten till elektronikindustrin samt glas- och spegelproduktion

Till prisförfrågan >>

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt eller salt vatten, läs mer här>>

EUROTEC omvänd osmos är uppbyggd av spirallindade thin-film membran av polyamid. Anläggningen utför två processer. Vattnet avsaltas genom omvänd osmos, och innehållet av organiska ämnen, pyrogener och bakterier, reduceras genom ultrafiltrering.

AVSALTNING

Råvatten trycks med hjälp av en vattenledningstrycket in i osmosmembranen. Trycket pressar 75 % av vattnet genom membranen, som tillbakahåller 95-99 % av vattnets salter. De uppkoncentrerade salterna leds till avlopp.

FÖRBEHANDLING

En absolut nödvändighet för problemfri drift av en omvänd osmos är korrekt förbehandling av råvatten. Förbehandlingen skall förhindra igensättning med oupplösliga salter och andra föroreningar på osmosmembranen.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Normalt skall membranen skyddas mot kalcium, mekaniska föroreningar och fritt klor. Ett komplett system består därför oftast av en avhärdningsanläggning och en omvänd osmos med förfilter. Om vattnet innehåller fritt klor skall detta avlägsnas med kolfilter.

EFTERBEHANDLING

Krävs avsaltat vatten med en mycket låg ledningsförmåga blir det nödvändigt att efterbehandla vattnet i en mixed-bedanläggning tex Silex-systemet.

KVALITETSÖVERVAKNING

Efter stillestånd har vattnet i membranen en hög ledningsförmåga. Detta vatten avlägsnas genom en kvalitetsskölj så att renvattnet får önskad konduktivitet. Detta styrs av en ledningsförmågamätare med reglerbart gränsvärde.

MEMBRANEN

När anläggningen stannar genomsköljs membranen i några minuter med förbehandlat råvatten med vattenverkstryck. Denna skölj minskar risken för utfällning av oupplösliga salter och minimerar alg och bakterieväxt under stillestånd. Membranen byts när de är förbrukade vilket indikeras av högt tryckfall över membranen.

SPECIFIKATIONER

Modul L4-2UP . . . . . . . . . . 10-20 l/h

Anslutningar:

Tillgång . . . . . . . . DN15/20mm PVC

Avgång . . . . . . . . DN15/20mm PVC

Avlopp . . . . . . . .  DN15/20mm PVC

Kvalitetsskölj . . .   DN15/20mm PVC

Mått:

Höjd . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 mm

Bredd . . . . . . . . . . . . . . . . 560 mm

Djup ..................... . . . .   . 140 mm

Arbetstryck   3 bar

Saltinnehåll: 500 mg/l

Temperatur: 10°

Vattenutnyttjande 30 %