ROSTFRIA FILTERBEHÅLLARE 

ANVÄNDNING

Vi saluför rostfria filterbehållare, som man kan fylla med olika typer av filtermaterial. Detta system används vid lågt flöde och lågt innehåll. 

Vi tillverkar även tryckfilter i rostfritt stål, med flöde upp till 100 m3/h.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Filterbehållaren är utförd i rostfritt stål. I behållaren finns ett övre och ett undre spridarrör. Stort lock för påfyllning/tömning och ventil för avluftning.

EXEMPEL PÅ FILTERMATERIAL 

AKTIVT KOL

Aktivt kol levereras i 50 liters säckar och användas för tex behandling av bekämpningsmedel - BAM i kombination med biobädd.

Läs mer om aktiva kolfilter>>

Gå till webbutik>>

SELEKTIV JONBYTARMASSA

Selektiva jonbytare används bl a för vattenrening av bly, kadmium, koppar, kvicksilver krom, nickel och zink.

Läs mer om selektiv jonbytare>>

MIXBED JONBYTARMASSA

Denna jonbytarmassa används för att avjonisera vatten. Här har vi kompletta system med filterbehållare, fyllning och konduktivitetsmätare.

Läs mer om Silex>>

Gå till webbutik>>

UNDERHÅLL

Filtermassans kapaciet kontrolleras med vattenanalyser och man får då uppgift om när filtermassan är förbrukad och skall bytas.  Detta görs enkelt och kräver ingen stor arbetsinsats. 

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Filterbehållaren är utförd i rostfritt stål. I behållaren finns ett övre och ett undre spridarrör.

Stort lock för påfyllning/tömning och ventil för avluftning.

Ventilerna på bilden till höger, ingår inte i anläggningen.