VATTENSYSTEM INTEGRITETSPOLICY

EU:S NYA DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

Här förklaras hur Vattensystem arbetar med vår personuppgiftspolicy. 

 

Vi använder insamlad information för att:

• registrera, hantera och leverera utförda beställningar, samt tillhandahålla tjänster och support.

• förstå hur du använder våra tjänster, så att vi kan förbättra vår websida, webbutik samt support.

 

Vi kan dela din information med:

• affärspartners — betrodda företag som levererar de varor och tjänster som du har beställt.

• varu- och tjänsteleverantörer samt fraktbolag, vilka är företag som utför tjänster för eller på uppdrag av Vattensystem IPAB

• rättsväsendet och myndigheter— när vi är skyldiga att göra det

 

Vilken information samlar vi in och lagrar?

Information som kunden lämnar vid en förfrågan eller beställning:

• Om du beställer en produkt eller en tjänst från oss, samlar vi in information om ditt namn, din kontaktinformation, leverans- och faktureringsadress(er), personnummer, epost och telefonnummer, så att vi kan behandla, leverera och fakturera din beställning. Uppgifterna sparas i företagets bokföring i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid förfrågningar kan vi bland annat samla in kontakt- och tekniskt information.

• Vi utför kreditkontroll på kunder, via Soliditet / Bisnode. Vid kreditkontroll på privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag samt kommanditbolag skickas en upplysningskopia till den omfrågade.

Vi kan få uppgifter om dig från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor (i enlighet med gällande lagstiftning) som vi kan kombinera med annan information som vi får av eller om dig.

Hur använder vi informationen?

Vi kan använda insamlad information i syfte att kunna leverera och fakturera beställda produkter, samt att tillhandahålla information, support och teknisk specifikation om beställda produkter och tjänster.

 

Till vem lämnar vi ut din information?

Vi kan lämna ut och dela din information till följande enheter:

• Affärspartners och leverantörer. Dessa företag kan använda din information för att leverera de varor eller tjänster som du har beställt.

• Fraktbolag som levererar beställda produkter.

• Tjänsteleverantörer. Vi kan lämna ut din information till företag som tillhandahåller tjänster, som till exempel fakturering- eller inkassobolag.

• Myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Hur vi gör för att skydda dina uppgifter

Vi har vidtagit rimliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda den information vi samlar in i samband med beställningar eller förfrågningar. Notera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information kan ingen garanti lämnas för att webbsidan samt webbutik, internetöverföring, datorsystem eller trådlös anslutning är helt säker.

 

Dina rättigheter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Du rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Vid ytterligare kopior kan en avgift utgå beräknad på omfattningen av de administrativa kostnaderna.

Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

Anti-SPAM policy

Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information kring vår kundrelation.

Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.

FÖRSÄLJNING TILL MINDERÅRIGA

Vår butik säljer inte produkter till minderåriga personer. (under 18 år).