TROJAN VIQUA UV-MAX D4 UV-ANLÄGGNING LCD-DISPLAY
TROJAN VIQUA UV-MAX D4 UV-ANLÄGGNING LCD-DISPLAY
TROJAN VIQUA UV-MAX D4 UV-ANLÄGGNING LCD-DISPLAY
TROJAN VIQUA UV-MAX D4 UV-ANLÄGGNING LCD-DISPLAY

TROJAN VIQUA UV-MAX D4 UV-ANLÄGGNING LCD-DISPLAY

Flöde: 0,66-3,18 m3/h,11-53 l/min

Antalst

Artikelnummer

17954

8 725,00 kr

exkl. moms

Beskrivning

 

UV-anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör, strömenhet med dygnsräknare (LCD-display). UV-lampan ingår i priset och skall bytas efter ett års drift. Denna modell är lämplig för ett hushåll.

UV-system för effektiv desinfektion utan giftiga kemikalier. UV – det naturliga alternativet – är säkert och effektivt. UV påverkar inte lukt och smak, men eliminerar på ett enkelt sätt risken för att bli sjuk av vatten som blivit förorenat av bakterier. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

 • Flöde: 0,66-3,18 m3/h,11-53 l/min
 • LCD-display (Premium)
 • Lampdriftindikator som larmar med ljud och lysdiod vid lampfel.
 • Återställning larm
 • Drifttidmätare
 • Kontaktutgång (larmkabel är tillval, se tillbehören nedan)
 • Påminnelse om lampbyte
 • Flöde: 0,66-3,18 m3/h,11-53 l/min
 • Strålnings kammare : 52 x 10 cm
 • Nätaggregat: 21 x 15 x 7 cm
 • Max vattentryck: 9 bar
 • Elanslutning: 190-265 V/50 Hz
 • Effektbehov: 50 W
 • Material: 304 SST
 • Anslutning utv: 3/4"
 • UV-Dos vid flöde (UVT 85%) 
 • 27 l/min        400 Joules/m2  (Rek flöde)
 • 35 l/min        300 Joules/m2 
 • 60 l/min        160 Joules/m2

Vi rekommenderar att man använder en konstantflödesventil på 28 l/min, för att begränsa flödet till lämplig UV-dos. Konstantflödesventilen säljs som tillbehör, längst ner på denna sida.

FÖRBEHANDLING

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

 • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
 • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
 • UVT10 > 75%
 • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

Här följer några punkter som bör uppfyllas, för att uppnå optimal effekt av UV-behandlingen:

 • Rätt förbehandling av inkommande vatten, med ev kompl. filter (för behandling av järn, mangan humus)
 • Rätt flöde i förhållande till UV-anläggnings kapacitet
 • Om pumpens flöde är för hög i förhållande till UV-anläggningen, skall flödet strypas ner
 • Att man rengör kvartsglaset 2-3 ggr per år (I vissa fall oftare)
 • Att man byter UV-lampa efter ett års drift

För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.

UTFÖRANDE

 • Högeffektiva lågtryckslampor
 • Endast en UV-lampa för flöden upp till 180 l/min UV-anläggning
 • Unik utformning av strålningskammaren
 • Ny typ av elektroniskt nätaggregat
 • Enkelt lampbyte - utan verktyg
 • Larm vid lampfel
 • Högeffektiva UV-lampor

UV-strålningen genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet. Det är samma typ av lampa som används till större anläggningar i industriprocesser och i kommunala vattenverk.

UNIK UTFORMNING AV STRÅLNINGSKAMMAREN

Trojans unika konstruktion av strålningskammaren ger optimala hydrauliska prestanda och högsta desinfektionseffekt. Utförda tester har visat att i den databeräknade kammaren utsätts vattnet för maximal bestrålning.

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan 

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten. 

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov. 

• Vid start och återstart av systemet följ instruktionen för idriftsättning. När anläggningen startas upp första gången, eller när man har bytt lampa, så tryck omedelbart in "Reset-knappen” på strömenheten i ca 10 sekunder efter start. Då återställs displayen till 365 dagar och anläggningen är därmed driftklar.

 SKYDDSJORD Denna produkt måste jordas. Om tekniskt fel eller haveri uppstår så tillför jord ett minsta motstånd för att minska risken för elektrisk chock. Systemet är utrustat med en ledning och förskruvning för skyddsjordning via strömförsörjningskabel. Strömförsörjningskabel skall installeras i ändamålsenligt jordat eluttag och i enlighet med lokala regler och bestämmelser.

FARA - Felaktigt installerad skyddsjordning kan orsaka allvarlig elektrisk chock. Kontrollera med behörig elektriker eller servicepersonal om du är osäker på om skyddsjorden är korrekt monterad. Gör inga ändringar av strömförsörjningskabel som medföljer detta system, om strömförsörjningskabel inte passar eluttag, kontakta behörig elektriker för installation av ändringar i elförsörjningen. Använd ingen typ av adapter på detta system.

JORDFELSBRYTARE För att uppfylla nationella elsäkerhetsregler enligt elsäkerhetsverket och för att ytterligare skydda användaren emot risken för elektrisk chock, bör detta system endast kopplas till ett korrekt jordat strömförsörjningsuttag som är skyddat av en jordfelsbrytare. Konsultera och följ underhållsinstruktioner på jordfelsbrytaren enligt tillverkaren.