Slamavvattning

Slamavvattningsmodul typ 758 är ett prisvärt alternativ till en filterpress för moderata och små slammängder. Modulerna passar speciellt i ytbehandlingsindustrin för avvattning av kem- och hydroxid-slam.

Anläggningen levereras med 8 filterpåsar och har en uppsamlingstank på 750 liter i polyethylen, rörsystem av PVC och ett kar i ytbehandlat stål. Det hela är monterat på ett målat stålstativ och är försett med träsarg runt uppsamlingstanken.

FörDelar

  • Idealisk vid små slammängder
  • Enkel skötsel
  • Återanvändbara filterpåsar
  • Prisvärd
  • Låga driftkostnader

Funktion

Den slamhaltiga vätskan pumpas till uppsamlings-tanken som är placerad överst i modulen. Genom enkel gravitation leds vätskan genom filterpåsarna där slammet samlas upp och koncentraras tills slamkakan fyller hela påsen. Vid avvattning under ett dygn är det möjligt att uppnå en torrhalt på över 10 %. Kapaciteten ligger på ca 1500 liter per dygn. Den kan dock variera med filterpåsens portäthet. 

Den avvattnade vätskan leds till reningsanläggning och behandlas enligt gällande föreskrifter. Filterpåsarna töms på godkänd plats. Påsarna kan normalt återanvändas flera gånger beroende på slammets karaktär. Montering och demontering av filterpåsarna görs mycket snabbt utan bruk av verktyg.

Skötsel av anläggningen

Inskränker sig till regelbundna tömningar av filterpåsarna.

Manuell dosering

Dosering av kemikalier direkt i uppsamlingstanken kan ske manuellt och är lämpligt där avvattningsmodulen används för olika behandlingar.

Doserutrustning (ingår ej)

Består av kemikalietank och doserpump. Utrustningen installeras på trycksidan efter slampumpen. Därvid erhålls en ordentlig blandning av polymer och ytterligare blandning är ej nödvändig.

Filterpåseadapter

Vid mindre flöde, kan man använda en filterpåseadapter. Den avvänds tex vid mekanisk rening i cirulerande system.

I sortimentet finns filterpåsar från 1 my upp till 800 my.