Cylindriska slutna behållare / tankar 60-1500 liter

  • Behållarna är anpassningsbara med anslutningartank
  • Inga svaga punkter, tillverkade i ett stycke utan skarvar
  • Materialet är livsmedelsgodkänt och återvinningsbart
  • Korrosions- och kemikaliebeständiga
  • Vätskenivån syns genom behållaren
  • Säkerhetsinvallningar till samtliga behållare
  • Enkla att rengöra
  • Låg vikt• 60 – 1500 liter

Slutna behållare med god kemikalie- och korrosionsbeständighet från 60 till 1500 liter.  Behållarna används bl.a. för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor.

De slutna behållarna tillverkas som standard i naturellt polyeten men kan även levereras svartpigmenterat. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet. Samtliga produkter tillverkas i livsmedelsgodkänt material och slutprodukterna är testade enligt Normpacks regler gällande migration. Behållarna används inom VA- och VVS branschen, processindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och kemisk industri.