TERMISK AVGASARE 

  • PASSANDE FÖR ÅNGPANNA 
  • PÅLITLIG OCH EFFEKTIV
  • KONSTRUKTIONS- OCH FABRIKSTESTAD
  • FULLT UTRUSTAD MED ARMATUR
  • KAN ÄVEN UTRUSTAS MED ISOLERING

TILLÄMPNING

En termisk avgasare används för behandling av spädvatten till ångpannor. Spädvattnet bör ej innehålla syre eftersom det ökar risken för korrosion. Syret tillförs ut med spädvatten innehållande normalt 8-10 mg/l. Efter behandling i en termisk avgasare har innehållet av syre minskat till mindre än 0,05 mg/l.

  • Övriga avgasare
  • CO2 Avgasare>>
  • Vaccumavgasare>>

GENERELLT

När vattnet värms upp friges de upplösta gaserna. Om temperaturen höjs tillräckligt är gaserna upplöslighet praktiskt taget noll. Huruvida upphettningen äger rum under vakuum eller tryck är i princip ett sekundärt problem. Men då en oproblematisk hantering med ångpannor kräver en hög och konstant temperatur, arbetar den termiska avgasaren vid ett övertryck på 0,2 bar jämfört med en kokpunkt på 104°C. Härmed ökar frigivandet av upplösta gaser då vattnets viskositet minskas vid en ökad temperatur.

FUNKTION

Kondenseat och spädvatten blandas så att temperaturen är minst 60°C innan det leds till toppen av avgasaren. Ett spraymunstycke sprayar vattnet på ett sätt som gör att gaserna kan undgå skiktet som omger varje enstaka vattenmolekyl. Ånga leds till botten av avgasaren genom en tryckreduceringsventil och en ånginjektor skapar den nödvändiga turbulensen i vattnet för en effektiv avgasning. De avgående gaserna leds ut i det fria via ett utluftningsrör.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

En termisk avgasare typ TA 2B-TA 40B är konstruktions-och fabrikstestade av den nationella arbetsinspektionen i Danmark. Avgasaren är fullt utrustad med nödvändig armatur som innefattar ångreduktionsventil säkerhetsventil, nivåkontroll, vattennivå-indikator, termometer, manometer och provtagningsventil med kopparkylare. Avgasartanken är gjord av stål med ett effektivt skikt som skyddar mot korrossion. Avgasaren kan isoleras med 100 mm mineralull täckt av en 0,75 mm aliminiumplåt. Möjlighet för CE-märkning.