Demineralisering- Totalavsaltning - Avjonisering 

Anläggning av denna typ framställer avsaltat vatten med hjälp av jonbytarteknik. Den används bl.a. på sjukhus och laboratorier samt i industrin för framställning av processvatten, vatten till ång- och hetvattenpannor och kylsystem.

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt eller salt vatten, läs mer här>>

Flöde för standardmodell: Upp till 28 m³/tim. Demineraliseringsanläggningar framställs som helautomatiska, två-kolonn-anläggningar (med- och motströmsregenererade) och mixbed-anläggningar, där regenerationen antingen görs på plats eller skickas in för utbyte. Mixbed används flitigt, där det är hårda krav på lågt innehåll av salter och kiselsyra.

Anläggningarna serietillverkas, vilket ger konkurrenskraftiga priser och vårt standardsortiment täcker de flesta behov. Anläggningarna är enkla i konstruktion och handhavande och designen är korrosionsbeständig och kompakt. Rammontering gör det snabbt och enkelt att installera anläggningen.

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520-743 00.

Vi saluför även begagnade anläggningar med garanti. 

 

 

 SILEX

- Flöde: Upp till 5 l/min.

- Kvalitet: 0,1-5 µS/cm.

Mixbed-anläggning.

Serviceregeneration.

Patronsystem.

Läs mer>>

 

 SILEX 11, 21 OCH 41

- Flöde: Upp till 14 l/min.

- Kvalitet: Under 0,1 µS/cm. 

Mixed-bed-anläggning.

Serviceregeneration.

Levereras med konduktivitetsmätare.

Läs mer>> 

 

 EUREX

- Flöde: Upp till 4 m³/tim.

- Kvalitet: Under 0,1 µS/cm.

Mixed-bed-anläggning.

Läs mer> 

 

 TYP DMS 

- Flöde: Upp till 3,3 m³/tim

- Kvalitet: Under 30 µS/cm

Semi-automatisk, två-kolonn-anläggning

Läs mer>>

 

 TYP DME/DMHE 

- Flöde: Upp till 14 m³/tim.

- Kvalitet: Under 30 µS/cm.

Helautomatisk, två-kolonn-anläggning.

Medströmsregenererad. 

Läs mer>> 

 

  TYP DMCE

- Flöde: Upp till 7,5 m³/tim.

- Kvalitet: Under 10 µS/cm.

Helautomatisk, två-kolonn-anläggning.

Motströmsregenererad, vilket reducerar förbrukningen av kemikalier.

Läs mer>>