HELAUTOMATISK 2-KOLONNANLÄGGNING MOTSTRÖMSREGENERERAD

  • Liten kemikalieförbrukning
  • Optimal vattenkvalitet
  • Lågt kiselsyrainnehåll
  • God driftekonomi

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt vatten, ring 0520-74300 eller skicka ett meddelande.

SERIE DMCE

Vår nya generation av motströmsregenererade 2-kolonnanläggningar har samma fördelar som serie DME och DMHE. Serie DMCE förbrukar dock bara hälften av kemikalier vid regeneration samt ger bättre vattenkvalitet.

MOTSTRÖMSREGENARATION

Under drift leds råvattnet genom jonbytarna från botten av kolonnen, medan kemikalierna under regenerationen tillförs toppen av kolonnen. Härvid uppkommer en finregenererad zon som polerar vattnet.

VATTNETS KVALITET

Om anläggningen regenereras med deminieraliserat vatten, uppnås väsentligt bättre ledningsförmåga än vid medströmsregeneration, samt att alla krav på kiselsyrainnehållet kan tillmötesgås.