UV-lampa  C4/D4 Trojan Viqua UV-Max
UV-lampa  C4/D4 Trojan Viqua UV-Max
UV-lampa  C4/D4 Trojan Viqua UV-Max

UV-lampa C4/D4 Trojan Viqua UV-Max

Trojan Viqua artikelnummer: 602 805 alt 602 727

Antalst

Artikelnummer

WA2727001-602 805

1 635,00 kr

exkl. moms

Beskrivning

Observera att det är längre leveranstid under perioden 5/7 till 10/8 på denna produkt. Ring eller maila för information om aktuell leveransstatus.

Utbyteslampa, 12 månaders brinntid. Observera att UV-lampan måste vara monterad i UV-kammaren, innan den tänds. Tänk på att dra ur strömkabeln vid risk för åska.

Observera att bilden endast är att betrakta som vägledande och produkten kan ha ett annat utseende i verkligheten.

UV-lampan är avsedda för kontinuerlig drift med optimal desinfektionskapacitet. Lampans funktionstid förkortas om den tänds/släcks ofta. Max. 200 tändningar/släckningar under en 12 månaders driftperiod. UV-lampan har några minuters uppstartstid och ger full effekt först när den lyser 100%. Vid lampbyte skall även kvartsglaset som skyddar UV-lampan rengöras.

(Trojans artikelnummer: 602 805 alt 602 727)

Längd: 380 mm   Watt: 40 W

Punkter att tänka på vid hantering av UV-anläggning

• Använd skyddsglasögon vid byte och hantering av UV-lampan 

• UV-anläggningen ska vara ansluten till ett jordat uttag med jordfelsbrytare. Om man inte har en centralt installerad jordfelsbrytare, så kan man använda en separat jordfelsbrytare i det vägguttag där UV-anläggningen är ansluten. 

• Koppla alltid ifrån strömförsörjningen vid montering, service och lampbyte

• Dra inte i elsladden för att lossa elkontakten, utan greppa i stället i kontakten och dra den försiktigt ur vägguttaget.

• Packa upp UV-lampan och torka försiktigt av den med en mjuk ren duk (ta inte med fingrarna mitt på lampan).

• Tänd aldrig UV-lampan utanför kammaren

• Starta inte UV-systemet utan att UV-kammaren är vattenfylld.

• Se till att O-ringen tätar kvartsglasen, så att det inte kommer in vatten i kvartsglaset. UV-lampan ska inte komma i kontakt med vatten, det är enbart utsidan på kvartsglaset som ska komma i kontakt med vatten.

• Kvartsglaset ska rengöras vid varje byte av UV-lampa. UV-kammaren rengörs vid behov. 

• Vid start och återstart av systemet följ instruktionen för idriftsättning. När anläggningen startas upp första gången, eller när man har bytt lampa, så tryck omedelbart in "Reset-knappen” på strömenheten i ca 10 sekunder efter start. Då återställs displayen till 365 dagar och anläggningen är därmed driftklar.