UEBERALL UB UV-SYSTEM Flöde 28-113 m3/h

-Med justerbar UV-sensor

UV-UB

Vi erbjuder ett komplett program UV-system för vattenverk, marin och industri från Ueberall GmbH. Samtliga modeller är försedda med högeffektiva lågtryckslampor och som standard, sensor för övervakning av strålningsintensiteten.

Förbehandling

För optimal effekt av UV-behandlingen, krävs rätt förbehandling. Nedan angivna rekommenderade gränsvärden, är en vägledning vid val och eventuellt behov av förbehandling av vattnet.

  • Järn (Fe) < 0,3 ppm (0,3 mg/l)
  • Hårdhet < 120 ppm (120 mg/l = 6,7°dH)
  • UVT10 > 75%
  • Suspenderade ämnen (TSS) < 5 ppm (5 mg/l)

För partikelfiltrering rekommenderar vi ett förfilter med 5 my filtrering.

Vid större flöden, används påstryckfilter med 5 my filterpåse.

UV-anläggning Ueberall UB

Modellerna UltraBord200 är en nyutveckling av UV-system från UEBERALL. De är dimensionerade för säker desinfektion av dricksvatten och processvatten i krävande industriapplikationer. Utmärkande egenskaper för UB2 är driftsäkerhet och enkelt underhåll. Konstruktion och tillverkning enligt CE, VDE, G.L.

UV- reaktor

Reaktorn är utförd för vertikal eller horisontell installation. Den är tillverkad av rostfritt stål EN 1.4571 (AISI 316Ti), svetsad med skyddsgas och helbetad. Den har flänsade anslutningar för axiellt inlopp och radiellt utlopp. Standard är provtagningskranar (1/4“), kulventil för avluftning och anslutning för tömning.

UV- lampor

UV- lamporna är 200 W högintensiva lågtrycks-amalgamlampor (LPHO), med anslutning i en ände och med keramiska socklar. Garanterad livslängd är 10.000 timmar (pro-rated).

UV- övervakning

UB2 har en unik ny UV- sensor konstruerad (patentsökt) för enkel och tillförlitlig övervakning UV- övervakningen har LED - indikeringar RÖD / GUL / GRÖN för larm, för-larm 

Övervakning med drifttidmätare (nollställbar) är installerade i skåpfronten.

Styrskåp med elektronik

Styrskåpet är utfört av ugnslackerat (grått) stål, RAL 7035, med elektroniska ballaster, huvudbrytare ON/OFF, säkringar och plintar med larmutgång.

Standard anslutning för 220 - 230 V / 50 - 60 Hz. (115 / 120 / 380 / 400 V är option)

Tillbehör - rengörning av kvartsglas

På alla UV-anläggningar oavsett fabrikat, skall kvartsglaset runt UV-lampan rengöras med visst intervall. Hur ofta detta skall ske, beror på vattnets innehåll.

Som tillval till UB2 anläggningarna, finns möjlighet att köpa till utrustning för manuell eller automatisk rengörning.

UV-anläggning för mindre flöde>>

PDF-specifikation Ueberall UB 2-4 UV

UEBERALL UB UV-SYSTEM

  • UB2-2      Maxflöde 28 m3/h                                                                                  
  • UB2-3      Maxflöde 44 m3/h    
  • UB2-4      Maxflöde 77 m3/h 
  • UB2-5      Maxflöde 113 m3/h