VAKUUMAVGASARE SERIE VA 1B - VA 11B

  • LÄMPLIG TILL FJÄRRVÄRMEVERK
  • AVGASNING UTAN ÅNGUPPVÄRMNING
  • EFFEKTIV OCH STABIL VAKUUMPUMP
  • LEVERERAS I BÅDE GALVANISERAT OCH ROSTFRITT STÅL

ANVÄNDNING

En vakuumavgasare används till behandling av späd- och ev. cirkulationsvatten på värmecentraler. Cirkulationsvattnet bör inte innehålla syre då det ökar risken för frätning på systemet. Syret tillförs med spädvattnet, vilket normalt innehåller 8-10 mg/l syre. Syremängden kan reduceras med en vakuumavgasare till under 0,2 mg/l.

  • Övriga avgasare
  • Termisk avgasare>>
  • CO2 Avgasare>>

VERKSAMHETSOMRÅDE

Det syrehaltiga spädvattnet som är föruppvärmt till 40-90°C tillsätts vid toppen av avgasningstanken. För att optimera syreborttagningen är avgasningstanken försedd med flytkroppar till fördelning av vattnet. Vakuumpumpen skapar nödvändigt vakuum så att spädvattnet kokar. När vattnet kokar, avges syre som avlägsnas med hjälp av vakuumpumpen. Det avgasade vattnet delas i två strömmar som dels pumpas in på fjärrvärmenätet och dels recikuleras överavgasningstanken.

ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

En vaccumavgasare består av tre huvudkomponenter. En avgasningstank, en vakuumpumpenhet och en pumpenhet.

AVGASNINGSTANK

Avgasningstanken levereras i galvaniserat eller rostfrittstål. Tanken är invändigt försedd med en mellanbotten, var under det är en reservoar för avgasat vatten. Ovanpå mellanbotten finns det flytkroppar placerade. Anläggningen är försedd med kontakter för nivåstyrningoch levereras med konsoll för väggmontage.

VAKUUMPUMPENHET

Vakuumpumpenheten består av en vakuumpump samt ett ventilarrangemang för justering av kylvattenmängden och vakuumstyrkan. Vakuumpumpen levereras på konsoll för väggmontage.

PUMPENHET

Pumpenheten består av en centriufugalpump och ett rörsystem med ventil för justering av spädvattenmängden och cirkulationsmängden. Rörsystemet kan levereras i galvaniserat eller rostfrittstål, liksom pumpen.