Vattenverk

Kund                VARA KOMMUN (Jungs Vattenverk)

Industri           Kommunalt vattenverk

Applikation     Dricksvatten, reduktion av sulfat och hårdhet

Läs mer om nanofilter>>

Teknisk data

Flöde................. 24 m³/h

Vattenkvalitet ......Dricksvatten

 

Vattenbehandlingsanläggningen består av:

  • Nanofilter typ NF 03-24 x 1
  • Påstryckfilter typ EF-5 PPA x 3

Kund                VARA KOMMUN (Smedtofta Vattenverk)

Industri           Kommunalt vattenverk

Applikation     Dricksvatten, reduktion av sulfat och hårdhet

Teknisk data:

Vattenkvalitet: dricksvatten

Flöde: 2x24m³/h

Vattenbehandlingsanläggningen består av:

  • 2 st. Nanofilter NF 03-24
  • 2 x 3 st. Påstryckfilter EF-5 PPA

 

Om det gäller vattenrening / avsaltning av bräckt eller salt vatten, läs mer här>>