ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR AKTIVT KOL

Kapaciteten för borttagande av specifika substanser och sammansättningar med aktivt kol beror på beskaffenheten hos de specifika blandningarna, deras koncentration och adsorbtionsförhållande såsom temperatur, kontakttid etc och hur det aktiva kolet appliceras på problemet.

 

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

 

Förteckningen nedan klassificerar möjligheten för avlägsnande av specifika kemiska föreningar och beskrivna substanser och blandningar enligt följande kategori:

 

Kategori 1: Aktivt kol bästa lösningen för detta problem

 

Kategori 2: Bra lösning med aktivt kol

 

Kategori 3: Aktivt kol användbart under vissa förhållande.

 

Kategori 4: Aktivt kol ej användbart

 

Eftersom de ovan nämnda faktorerna utövar en betydande kontroll över kapaciteten, måste det hållas i åtanke att ämnena i förteckningen är att betrakta som en generell vägledning.

Vi rekommenderar att man först hyr en testanläggning och kör ett test.

 

Kategori  1

Aktivt kol är bästa lösningen för detta problem:

 

Bensen

Butylalkohol

Kalcium hypokloriter

Klorbensol

Klor

Klorfenoler

Kresol

Upplöst olja

Färger

Bensin

Herbicider

Underklorsyrljghet

Insektsmedel

Jod

Merkaptan

Nirtobensol

Ozon

Fenol

Swimming pool vatten

Toluol

Trikloretyl

Xylen

Kategori  2

Bra lösning med aktivt kol

 

Tillfälligt spill av toxiskt material

Antifrost

Akvarievatten

Slagvatten

Kok kondensat

Kemiskt tankspolvatten

Tvättmedel

Odör

Organiskt salt

Plastmonomer

Avloppsvatten

Stärkelse

Socker

Smak

Kategori  3

Aktivt kol är användbart under vissa förhållande

 

Ammoniak

Fluorider

Formaldehyd

Vätejodid

Nitrat

Avloppsvatten från pappersbruk

Järnutfällning

Elektrolys

Lösbart järn

Uppslammad olja

Uppslammade fasta partiklar.

Kategori  4

Aktivt kol ej användbart

 

Koldioxid

Väteklorid

Oorganiska kemikalier

Metall salter

Fosfater

Radioaktiva lösningar

Sidtitel

AKTIVT KOL VATTENRENING

Content

Aktivt-kolfilter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.