SELEKT PARTIKELFILTER

PARTIKELFILTER SELEKT
  • Robust partikelfilter för mekanisk filtrering
  • Lättskött och prisvärt
  • Klarar temperaturer upp till 100°C
  • Maxtryck 10 bar
  • Flöde: 0,75-30 m3/h
  • Konstant vattenflöde - renspolningen kan ske i drift, utan att vattenflödet eller filtreringen behöver avbrytas

SELEKTFILTER MED MANUELL RENSPOLNING

Användningsområde

Selektfilter är ett prisvärt och driftsäkert filter, som avlägsnar partiklar ner till 25 my/micron. Filtret kan användas för både kall- och varmvatten, med en temperatur upp till 100°C. Konstruktionen är robust och filtret har maximalt arbetstryck på 10 bar.

Selektfiltret är lämpligt att använda, då man vill ha ett lättskött filter som filtrerar grövre partiklar, tex sand, grus och färgflagor. Exempel på användningsområde är vattenrening i kylsystem, värmesystem eller partikelfiltrering av sjövatten. Selektfiltret skall monteras med bottenventilen nedåt.

Principen för filtret är att vattnet kommer in i filtret till höger, (blå pil). Därefter filtreras vattnet i en rostfri filterpatron. Det renade vattnet kommer ut till vänster, (grön pil).

De filtrerade partiklarna samlas upp i botten och spolas ut till avlopp, genom att man öppnar bottenventilen. Fördelen är att detta kan ske i drift,  utan att vattentillförseln och filtreringen avbryts.

Filterhuset finns i typerna C och R. Båda filterhusen är tillverkade i rödgods.

INSTALLATIONINSTALLATIONS- DRIFT- OCH UNDERHÅLLSBESKRIVNING FÖR MANUELLA SELEKTFILTER TYP „C", R"

Selektfiltret skall installeras med korrekt flödesriktning. På filterhusets huvud anger en pil flödesriktningen, som genom filterinsatsen sker inifrån och ut.

Filtret monteras med sumpen nedåt och uttömning av uppsamlade partiklar sker genom den manuella ventilen, som är monterad på sumpens botten.

Innan drifttagning försäkrar men sig om, att filterinsats med korrekt filterfinhet är monterat i huset tillsammans med packningar. Man försäkrar sig också om, att bottenventilen är stängd.

Observera den nödvändiga frihöjden för demontering av filtersumpen, dvs. öppnandet av filtret när filterinsatsen skall tas ut.

DRIFT

Selektfiltret kommer att fungera som angivet i specifikationerna under förutsättning att filterinsatsen icke täpps till på grund av bristande underhåll – och därmed blockerar de uppsamlade partiklarna hela insatsens filteryta.

Om vattentrycket faller märkbart på utloppet är detta tecken på att filterinsatsen förmodligen kräver en tömning av orenheter, eventuellt en grundlig rengöring.

UNDERHÅLL

Den ända form av underhåll av Selektfiltret är utspolning av de uppsamlade orenheterna.

Detta sker genom att öppna bottenventilen och vattentrycket kommer då att spola ut orenheterna – utan att vattentillförseln och filtreringen avbryts.

Denna tömning bör utföras rutinmässigt med fasta intervaller. Intervallernas längd bestäms av vattnets föroreningsgrad. Är föroreningsgraden mycket hög, kan det rekommenderas att med mellanrum avbryta filtreringen (inloppet stängs), tömma och spola filtret, varefter filterinsatsen tas ut och rensas, t.ex. med en borste.

Filterinsatsen monteras tillbaka, samtidigt som packningarna kontrolleras och eventuellt utskiftas och filtret monteras ihop. Kontrollera att bottenventilen är stängd. Ventilen på inloppet öppnas igen och filtreringen kan fortsätta

selekt-filter3
selektfilter2
Selektfilter
Selektfilter5
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.