Försäljningsvillkor

Vi expedierar din beställning så snart den kommit oss tillhanda. Skulle vi ha några frågor i samband med detta, kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Offerter gäller 1 månad från offertdatumet.

Observera att alla priser i webbutiken anges i svenska kronor, inklusive moms. Frakt tillkommer.

Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar.

Vi utför kreditkontroll på alla nya kunder, via Soliditet / Bisnode. Vid kreditkontroll på privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag samt kommanditbolag skickas en upplysningskopia till den omfrågade.

När du slutför köpet och klickar på knappen "Slutför" i Varukorgen, accepterar du följande: Jag har läst och godkänner säljarens försäljningsvillkor och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar.

ÄGANDEFÖRBEHÅLL 

Produkten/produkterna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts inklusive eventuella räntekostnader och/eller andra omkostnader. Köparen har ej rätt att vidta åtgärder som försämrar Säljarens äganderättsförbehåll.

SÅ HÄR HANDLAR DU

 1. När du har sett ut en produkt du vill köpa klickar du på köp för att lägga produkten i Varukorgen. På samma sätt lägger du till ytterligare produkter i din varukorg.
 2. Efter att du har lagt alla produkter du önskar köpa i varukorgen går du till kassan, vars länk du hittar högst upp till höger – Till kassan - på den aktuella sidan.
 3. Välj önskat leveranssätt
 4. Kontrollera att alla de produkter du önskar köpa finns med i din varukorg. Vill du ändra antal eller ta bort någon produkt kan du göra det i kassan. Vill du lägga till en produkt i din varukorg letar du upp den som vanligt och klickar på köp för att uppdatera varukorgen, och klickar dig sedan vidare till kassan igen.
 5. Välj det betalningssätt du önskar använda.
 6. Fyll i dina adress- och personuppgifter. Du fyller även i den e-postadress och mobiltelefonnummer.
 7. När alla uppgifter är rätt ifyllda och du säkerställt att du lagt i rätt produkter i varukorgen väljer du att bekräfta din order genom att klicka på Slutför. När du slutför köpet och klickar på knappen "Slutför" i Varukorgen, accepterar du följande: Jag har läst och godkänner säljarens försäljningsvillkor och accepterar att köpet innebär ett betalningsansvar.
 8. När du bekräftar din order hanteras din betalning enligt villkoren för det betalningssätt du valt samt de leveranssätt som du önskar.
 9. Du kommer att få en orderbekräftelse via e-post som bekräftar att vi har mottagit din order.
 10. Du kommer även att få ett e-postmeddelande med en leveransbekräftelse i samband med att dina produkter lämnar vårt lager.

FAKTURA

Betalningen sker mot faktura efter godkänd kreditprövning. Betalningsvillkoren är 20 dagar netto.  I händelse av dröjsmål, debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad, plus en påminnelseavgift på 50 kronor. Ett inkassobolag sköter bevakningen av våra fakturor. Var annars noga med att tydligt ange kund- och fakturanummer vid betalning.

Vi utför kreditkontroll på alla nya kunder, via Soliditet/Bisnode. Vid kreditkontroll på privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag samt kommanditbolag skickas en upplysningskopia till den omfrågade.

Grundkraven för att få betala mot faktura är följande:

 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har en stadigvarande inkomst av tjänst.
 • Du har inga betalningsanmärkningar.

FÖRSKOTTSBETALNING

I de fall då vi inte kan fakturera beloppet, kan kunden göra en förskottsbetalning. Då skickar vi en förskottsfaktura och när vi ser betalningen på vårt konto, skickas beställningen vidare till vår leverantör.

LEVERANTÖRSFAKTURERING

Vid vissa beställningar, sker fakturering direkt från leverantören. I de fallen är det leverantören som ansvarar för garanti- och supportärende.

ÄGANDEFÖRBEHÅLL 

Produkten/produkterna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts inklusive eventuella räntekostnader och/eller andra omkostnader. Köparen har ej rätt att vidta åtgärder som försämrar Säljarens äganderättsförbehåll.

ÅNGERRÄTT & GARANTI

ÅNGERRÄTT PRIVATPERSON - ENLIGT DISTANSAVTALSLAGEN

Som privatkund har du 14-dagars ångerrätt vid distanshandel, från den dag du mottagit varan, förutsatt att varan är oanvänd, oskadad och i originalförpackning. Ångerrätten gäller inte för varor som är specialanpassade efter kundens önskemål tex ihopmonterade anläggningar.

Du får inte ha använt produkten men har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Du skall returnera produkten i oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage.

GARANTI OCH REKLAMATIONSRÄTT - ENLIGT KONSUMENTKÖPLAGEN

Garantin gäller för företag och privatpersoner i 12 månader från fakturadatum. Förbrukningsvaror, (tex filterpatroner och filterpåsar) omfattas inte av garantin. I garantin ingår inte ersättning för resekostnader eller andra följdkostnader orsakade av fel på en produkt. Alla garantier gäller inom Sverige.

Det är Kundens ansvar att senast vid mottagandet av produkten/produkterna utföra en grundlig undersökning för att säkerställa att produkterna överensstämmer med det som avtalats. Kunden skall utan dröjsmål reklamera eventuella felaktigheter, Kunden kan inte senare reklamera felaktigheter som kunde konstaterats vid första undersökningen. Om levererad produkt har dolt fel skall Kunden utan dröjsmål reklamera sådant dolt fel när det upptäcks, om inte detta sker inom 12 månader från idrifttagning, dock max 15 månader från leverans EX WORKS, har Kunden avsagt sig rätten att reklamera det dolda felet. All reklamation till Säljaren ska vara skriftlig.

Reklamerar Kund enligt ovan och det visar sig att reklamationen är felaktig, det finns inget fel som Säljaren ansvarar för, har Säljaren rätt till ersättning för de kostnader som uppkommit på grund av den felaktiga reklamationen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Säljarens ansvar under eventuella garantier för anläggningens funktion är begränsad till att återställa anläggningen till samma funktion som vid idrifttagning efter utbyte av eventuella felaktiga delar. Vid export av anläggning står inte Säljaren för någon funktionsgaranti för anläggningen då Säljaren normalt inte har kunskap om yttre lokala förhållanden som kan påverka anläggningens drift och Säljaren ej heller har någon möjlighet att kontrollera montering, idrifttagning och driftsförhållanden.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

Observera att det för företag gäller andra regler för reklamationsrätt. Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören (12 månader). Företag har inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören.

FÖRPACKA GODSET VÄL FÖR ATT UNDVIKA SKADOR VID RETUR.

Som kund betalar du själv returfrakt och ev. emballage. Vid retur måste alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
 Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen.
 Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

OAVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

MATERIALGARANTI

Säljarens ansvar för materialgaranti begränsas till utbyte av eventuellt defekt(a) del(ar), Kund skickar del(ar) till Säljaren på egen bekostnad. Frakt till kund för ny(a) del(ar) står Säljaren för. Materialgaranti gäller 12 månader från idrifttagning dock max 15 månader från leverans EX WORKS.

KUNDENS FÖRPLIKTELSER

Det är Kundens ansvar att säkerställa att det finns fungerande golvavlopp till anläggningen. Säljaren är ej ansvarig för vattenskada orsakad av felaktigt dimensionerat golvavlopp.

Vid export utanför Sveriges gränser är det Kundens ansvar att anläggningen uppfyller mottagarlandets vatten- och avloppskrav, elektriska regler, typgodkännande etc.

BEGRÄNSNINGAR GARANTIER

Ovan nämnda garantier gäller ej:

 • om den från Kunden mottagna informationen inte stämmer överens med verkliga förhållanden.
 • om råvattnet inte är av samma karaktär som vattenanalys eller vattenprov, eller om råvattnet har ändrat karaktär.
 • om Säljarens instruktioner för installation, idrifttagning, drift och underhåll inte följs.
 • om delar av anläggningen monteras/kopplas bort, ändras eller modifieras utan Säljarens skriftliga tillstånd.
 • om anläggningen utsätts för överbelastning, olycka, missbruk, åska, frost eller hetta.

Säljarens garantier enligt ovan är begränsade till tillbakabetalning av Kunden inbetalda belopp mot retur av levererade varor. I garantin ingår inte ersättning för resekostnader eller andra följdkostnader orsakade av fel på en produkt. Säljaren kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador, produktionsbortfall, tidsförlust, vinstbortfall eller liknande bortfall/förluster varken innan eller efter leverans av varor och/eller tjänster.  Säljaren är inte ansvarig för skada på fast egendom eller lösöre som uppkommer när anläggningen är i Kundens besittning. Säljaren är heller inte ansvarig för skador på produkter som framställs/tillverkas av Kunden eller på produkter vari dessa ingår.

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

REKOMMENDATIONER OCH RÅDGIVNING

I förbindelse med rekommendationer, rådgivning, vattenanalyser och liknande kan inte Säljaren göras ansvarig med mindre än att det klart och tydligt skriftligen överenskommits att säljaren har utfört en tjänst och att säljaren har fakturerat kunden.

LEVERANSVILLKOR

Vi expedierar din beställning så snart som vi har mottagit den. Om vi ha några frågor i samband med detta, kontaktar vi dig via e-post eller telefon.

Offerter gäller 1 månad från offertdatumet.

Observera att alla priser i webbutiken anges i svenska kronor, inklusive moms. Frakt tillkommer.

Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar.

Notera att om leveransadressen är felaktigt inskriven i beställningsformuläret, debiterar fraktbolaget en extrakostnad på 95 kr plus moms. Var därför vänlig och kontrollera leveransadressen noggrant, innan du skickar iväg beställningen.

LEVERANSBEKRÄFTELSE

När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse av oss via e-post. Du får även en ett e-postmeddelande med leveransbekräftelse i samband med att produkten/produkterna lämnar leverantörens lager.

SPEDITORER

Leveranstiden är normalt ca 5–7 arbetsdagar. Vi gör alltid allt vad vi kan för att hålla den uppskattade leveranstiden, för att du ska få hem dina produkter så snabbt som möjligt. Ibland kan det dock ta lite längre tid än beräknat, om vi till exempel får vänta på leverans från leverantören. Tänk på att du som kund alltid ska kunna visa legitimation vid utlämningen/leveransen av produkterna. Efter 14 dagar hos ombudet så skickas paketet tillbaka till oss.

KONTROLL VID LEVERANS SAMT TRANSPORTSKADOR

När du som kund har mottagit leveransen är det mycket viktigt att du öppnar emballaget och kontrollerar att ingenting är skadat. Det är även viktigt att du kontrollerar att alla artiklar som finns upptagna på följesedeln, även finns med i kartongen samt att antalet stämmer. Om någon artikel saknas eller att antalet inte stämmer med följesedeln, ska du omgående kontakta oss.

Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan till fraktbolaget och till vår kundtjänst via e-post eller telefon. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju (7) dagar.

Om levererad produkt har dolt fel skall Kunden utan dröjsmål reklamera sådant dolt fel när det upptäcks, om inte detta sker inom 12 månader från idrifttagning, dock max 15 månader från leverans EX WORKS, har Kunden avsagt sig rätten att reklamera det dolda felet. All reklamation till Säljaren ska vara skriftlig. 

Reklamerar Kund enligt ovan och det visar sig att reklamationen är felaktig, det finns inget fel som Säljaren ansvarar för, har Säljaren rätt till ersättning för de kostnader som uppkommit på grund av den felaktiga reklamationen.

För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

FRAKT PRIVATPERSON

Till privatpersoner levereras paketet till ditt närmaste DB Schenker-ombud. När paketet anlänt till ombudet skickas ett SMS ut om att ditt paket finns klart för upphämtning. Har du inte angivit ett mobilnummer får du istället en brevavi som inkluderar referensnummer samt anvisning om var paketet finns att hämta.Tänk på att du som kund alltid ska kunna visa legitimation vid utlämningen/leveransen av produkterna.

FRAKT FÖRETAG

Till företag sker frakten med DB Schenker, till er angivna leveransadress. Vi skickar ett e-postmeddelande med fraktsedelsnummer i samband med att produkten/produkterna lämnar lagret. I de fall det krävs en lastpall och pallkrage, debiteras den kostnaden på kundens faktura.

MOTTAGARFRAKT FÖRETAG

Om ni vill betala frakten själv med ert fraktavtal, kan vi skicka med Mottagarfrakt. Var vänlig och ange er kundnummer hos Posten, DHL eller DB Schenker på beställningen, så använder vi det för debitering av frakt. I de fall det krävs en lastpall och pallkrage, debiteras den kostnaden på kundens faktura.

HÄMTA SJÄLV

Det finns möjlighet att hämta varorna i Huskvarna, vardagar mellan kl. 08.00 och 15.30. När beställningen är ihopplockad och klar för avhämtning, kontaktar vi kunden.

FRAKTKOSTNAD VID FELBESTÄLLNING

Vid felbeställning (t ex beställning av fel storlek på filterpatroner eller fel modell av UV-lampa) debiteras kunden fraktkostnaden och avdrag för ev. värdeminskning. Kunden bekostar själv returfrakten av den felbeställa varan. Vårt råd är att noga kontrollera storlek och modellbeteckning, innan du beställer. Ring oss gärna, om du är osäker.

FÖRPACKA GODSET VÄL FÖR ATT UNDVIKA SKADOR VID RETUR.

Som kund betalar du själv returfrakt och ev. emballage. Vid retur måste alla produkter returneras i originalförpackningar komplett med samtliga tillbehör.
 Tänk på att alltid skicka produkten i ytteremballage för att inte skada originalförpackningen.
 Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

OAVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

VATTENSYSTEM INTEGRITETSPOLICY

EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

Här förklaras hur Vattensystem arbetar med vår personuppgiftspolicy.

Vi använder insamlad information för att:

• registrera, hantera och leverera utförda beställningar, samt tillhandahålla tjänster och support.

• förstå hur du använder våra tjänster, så att vi kan förbättra vår websida, webbutik samt support.

Vi kan dela din information med:

• affärspartners — betrodda företag som levererar de varor och tjänster som du har beställt.

• varu- och tjänsteleverantörer samt fraktbolag, vilka är företag som utför tjänster för eller på uppdrag av Vattensystem IPAB

• rättsväsendet och myndigheter— när vi är skyldiga att göra det

Vilken information samlar vi in och lagrar?

Information som kunden lämnar vid en förfrågan eller beställning:

• Om du beställer en produkt eller en tjänst från oss, samlar vi in information om ditt namn, din kontaktinformation, leverans- och faktureringsadress(er), personnummer, epost och telefonnummer, så att vi kan behandla, leverera och fakturera din beställning. Uppgifterna sparas i företagets bokföring i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid förfrågningar kan vi bland annat samla in kontakt- och tekniskt information.

• Vi utför kreditkontroll på kunder, via Soliditet / Bisnode. Vid kreditkontroll på privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag samt kommanditbolag skickas en upplysningskopia till den omfrågade.

Vi kan få uppgifter om dig från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor (i enlighet med gällande lagstiftning) som vi kan kombinera med annan information som vi får av eller om dig.

Hur använder vi informationen?

Vi kan använda insamlad information i syfte att kunna leverera och fakturera beställda produkter, samt att tillhandahålla information, support och teknisk specifikation om beställda produkter och tjänster.

Till vem lämnar vi ut din information?

Vi kan lämna ut och dela din information till följande enheter:

• Affärspartners och leverantörer. Dessa företag kan använda din information för att leverera de varor eller tjänster som du har beställt.

• Fraktbolag som levererar beställda produkter.

• Tjänsteleverantörer. Vi kan lämna ut din information till företag som tillhandahåller tjänster, som till exempel fakturering- eller inkassobolag.

• Myndigheter i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur vi gör för att skydda dina uppgifter

Vi har vidtagit rimliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda den information vi samlar in i samband med beställningar eller förfrågningar. Notera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information kan ingen garanti lämnas för att webbsidan samt webbutik, internetöverföring, datorsystem eller trådlös anslutning är helt säker.

Dina rättigheter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Du rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Vid ytterligare kopior kan en avgift utgå beräknad på omfattningen av de administrativa kostnaderna.

ANVÄNDNING AV COOKIE-FILER

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internetupplevelse.

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen. Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det.

Om du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på denna webbplats eller de andra webbplatser som du besöker.

ANTI-SPAM POLICY

Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet.

Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat, samt information kring vår kundrelation.

Om du har valt att ta emot vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp.

FÖRSÄLJNING TILL MINDERÅRIGA

Vår butik säljer inte produkter till minderåriga personer. (under 18 år).