VATTENANALYS - TOTALHÅRDHET

VATTENANALYS

Testset för analys av vattnets totalhårdhet. Används för kontroll av avhärdat vatten, vilket skall testas regelbundet. Testet görs enkelt med hjälp av ett Durognost eller Durovaltest. Testsetet har en begränsad livslängd, som finns angiven på testets baksida.

Förpackningen får inte utsättas för direkt solljus och skall förvaras på en sval plats.

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

DUROGNOST SR0

Titreringstest för att bestämma vattnets totalhårdhet. Gränsvärden ner till 0,1 °dH = 1,8 ppm CaCO3 och 0,05 ° dH = 0,9 ppm CaCO3.

Förpackningen innehåller en plastflaska, komplett med mätning av röret och propp. Testsetet räcker till ca. 250 analyser.

Testresultatet presenteras med grönt eller rött färgomslag.

Instruktion: Fyll mätröret till den undre markeringen

(5 ml) med vattenprov.  Tillsätt en droppe indikator (tryck försiktigt på indikatorflaskan) och skaka om provet. Färgresultatet visas efter ca 30 sekunder.

Grön färg: Hårdheten under 0,1 dH° = Godkänt

Röd färg: Vattnets hårdhet är för hög och regeneration bör utföras.

Durognost-pdf-instruktion

DUROGNOST SR1

Titreringstest för att bestämma vattnets totalhårdhet. Som DUROGNOST SR0, men för gränsvärden ner till 1 °dH = 18 ppm CaCO3 och 0,5 ° dH = 9 ppm CaCO3.

Förpackningen innehåller en plastflaska, komplett med mätning av röret och propp. Testsetet räcker till ca. 250 analyser.

Testresultatet presenteras med grönt eller rött färgomslag.

Instruktion: Fyll mätröret till den undre markeringen (5 ml) med vattenprov.  Tillsätt en droppe indikator (tryck försiktigt på indikatorflaskan) och skaka om provet. Färgresultatet visas efter ca 30 sekunder.

Grön färg: Hårdheten under 1 dH° = Godkänt

Röd färg: Vattnets hårdhet är för hög och regeneration bör utföras.

DUROVAL A

Titreringstest för att bestämma vattnets totalhårdhet. Duroval A analyserar totalhårdhet upp till 30 dH°.

Testet erbjuder en enkel och snabb metod, som bygger på principen av färgförändring. Vattnets totalhårdhet avläses i en pipett med graderad linje.

Mätområde / Gradering:  0-30 ° dH med pipett påfyllning, 1 gradering linje motsvarar 0,5 ° dH

Analyser: 100 med 15 ° dH

Durognost
Duroval A
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.