TESTANLÄGGNING

TESTANLÄGGNING –  VATTENRENING

Vid projektering av ett vattenreningsprojekt, uppstår ofta frågor om flöde och kapacitet.

För detta ändamål, har vi tagit fram en testanläggning, som kan hyras under kortare eller längre tidsperioder.

Till skillnad från småskaliga labbförsök, kan man med denna testanläggning utföra fullskaliga försök och få fram korrekta beräkningsunderlag.

Anläggningen är kompakt och den kan tex placeras i en släpvagn eller mindre container.

FÖRDELAR MED TESTANLÄGGNINGEN

 • Möjlighet att beräkna optimalt flöde
 • Möjlighet att beräkna maximal kapacitet på filtermaterialet
 • Enkelt att prova fram vilken portäthet som man skall välja på filterpåsarna
 • Man får även fram vilken bytesintervall som gäller för respektive filterpåse
 • Arbetet med att ta fram skötsel- och driftinstruktioner förenklas betydligt, då man praktiskt ser de olika stegen
 • Med hjälp av flödesmätare och membranventil, kan man enkelt reglera och direkt avläsa aktuellt flöde. Därmed kan man även ta vattenanalyser vid respektive flöde

TESTANLÄGGNINGEN ÄR LÄMPLIG ATT ANVÄNDA VID:

 • Marksanering
 • Lakvattenrening
 • Rökgaskondensat
 • Tvättvatten från fordonstvätt och båttvätt

LITEN TESTANLÄGGNING - TESTRIGG

Vi har en liten portabel testanläggning, som kan användas för att utvärdera om vattenreningen fungerar enligt önskemål. Om man behöver beräkna flöde i förhållande till mängd filtermassa, skall man använda de testanläggningar som finns längre ner på denna sida.

STATIVMONTERAD ANLÄGGNING

Bilden nedan visar en stativmonterad anläggning med påstryckfilter och tryckfilter.

FÖRSLAG PÅ FILTERMASSA TILL FORDONSTVÄTT OCH BÅTTVÄTT

För test till fordonstvätt eller båttvätt, rekommnenderar vi att man i filter nr 1 använder aktivt kol och i filter nr 2 använder man selektiv jonbytarmassa

PÅSTRYCKFILTER

Vid utvärderingen av påstryckfiltret, kan man välja följande filterpåsar eller oljepatroner:

Standardpåsar för mekanisk rening, 1-800 my

Filterpåse med insydd aktiv kolfyllning, avsedd för partikelfiltrering och filtrering av lägre halter av oljehaltigt vatten.

Oljepatron för filtrering av vatten med högre oljeinnehåll

Filterpåse med täta sidor, som används för aktiv kol eller selektiv jonbytarmassa i lösvikt. Vattnet kan inte komma ut på sidorna, utan tvingas ner igenom fyllningen och ut i botten av påsen. Därmed får man en optimal filtrering.

TRYCKFILTER

Tryckfilter kan fyllas med följande filtermaterial:

 • Aktiv kol
 • Filtermedia för vattenrening av arsenik
 • Hydroantrasit
 • Järn- och manganfyllning
 • Sandfyllning
 • Selektiv jonbytarmassa

MOBIL VATTENRENINGSANLÄGGNING I SKÅP

Vi har en mycket användbar mobil vattenreningsanläggning, som kan hyras för test under kortare eller längre tid.

Det uppskattade flödet ligger på 15-20 l/min, beroende på vatteninnehåll.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Vattnet pumpas upp med en dränkbar pump, till en 270 liters mellanlagringstank. I skåpet finns ytterligare en pump, som pumpar vattnet igenom filtren. Pumparna styrs med nivåvippor.

Inkommande vatten filtreras först i ett påstryckfilter med en filterpåse för tex partiklar, olja och partikelbundna tungmetaller. Därefter filtreras vattnet i två tryckfilter. Tryckfiltren kan tex fyllas med aktivt kol för olja, lösningsmedel och till viss del tungmetaller. Filtren kan även fyllas med speciell filtermassa för enbart tungmetaller.

Följande ingår i vattenreningsanläggningen:

 • 1 st Skåp inkl elinstallation
 • 1 st Tank 270 lilter
 • 1 st Grundfos pump
 • 1 st Påstryckfilter
 • 2 st Tryckfilter typ NS 20 Galv
 • 1 st Dränkbar pump

 

Höjden på skåpet är ca 2,5 meter. Anläggningen kan lyftas undertill med gafflar eller i toppen med lyftöglor.

Förslag på filterpåsar till påstryckfiltret

1 st Filterpåse ABS 10 my. Används för olja

1 st Filterpåse med insydd aktivt kol. Används för  olja

Förslag på fyllning till tryckfilter:

1 säck Aktivt kol typ 08 Supra för olja, säck 50 liter

Det krävs två säckar för att fylla båda tryckfiltren. Om ni vill, kan ni enbart använda en anläggningen med aktivt kol.

1 säck Selektiv jonbytarmassa för tungmetaller, säck 25 liter (Det krävs två säckar per filter)

Vi har även andra filtermassor för tungmetaller

FRÅGOR

Har du frågor om testanläggningen, är du välkommen att kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post>>

UTHYRNING AV VATTENRENING I CONTAINER

Tryckfiltren som ingår i hyranläggningarna kan fyllas med sand, flermedia (sand+hydroantrasit), aktiv kol eller filtermassa för tungmetaller.

Följande utrustning ingår inte i anläggningarna: Elkablar, slang mellan dränkbar pump och container, filterpåsar och filtermassa.

 

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 20 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 20 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 500 liter, PE
 • Grundfos CR 15-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2 st TF20 tryckfilter, PPA            (Varje filterbehållare rymmer  1480 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värmeelement

 

Flödesintervall ...................................... 5-20 m³/h

 

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 7,8 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

Flöde: Upp till 7,8 m3/h, beroende på vattnets innehåll.

Den isolerade hyrcontainern innehåller:

 • Råvatten tank, 1 600 liter, PE
 • Grundfos CR 5-9 råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 3 st FNS 130 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  540 liter fyllning)
 • Rörsystem med flera driftlägen
 • Kompressor
 • Värme

Flödesintervall ...................................... 2-7,8 m³/hcontainer-10f-3  container-10f-2

 

10 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 2,4 M3/H

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Filtren är PPA-belagda dvs. plastbelagda in- och utvändigt.

 • Flöde: Upp till 2,4 m3/h, beroende på vattnets innehåll.
 • Råvatten tank, PE
 • Grundfos  råvattenpump
 • 2 st EF5 påstryckfilter (1-400 µ filter bag, P2S)
 • 2st FNS 40 tryckfilter, PPA          (Varje filterbehållare rymmer  100 liter fyllning)
 • Rörsystem
 • Motorventil för cirkulation av vattnet
 • Värme

Flöde

Flödesintervall ...................................... 2,4 m³/h beroende på vattnets innehåll.

Testrigg
Testrigg-2
EF-FNS-20-fram-small
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.