DEMINERALISERING- TOTALAVSALTNING - AVJONISERING

TOTALAVSALTNING

Anläggning av denna typ framställer avsaltat vatten med hjälp av jonbytarteknik. Den används bl.a. på sjukhus och laboratorier samt i industrin för framställning av processvatten, vatten till ång- och hetvattenpannor och kylsystem.

Flöde för standardmodell: Upp till 28 m³/tim. Demineraliseringsanläggningar framställs som helautomatiska, två-kolonn-anläggningar (med- och motströmsregenererade) och mixbed-anläggningar, där regenerationen antingen görs på plats eller skickas in för utbyte. Mixbed används flitigt, där det är hårda krav på lågt innehåll av salter och kiselsyra.

Anläggningarna serietillverkas, vilket ger konkurrenskraftiga priser och vårt standardsortiment täcker de flesta behov. Anläggningarna är enkla i konstruktion och handhavande och designen är korrosionsbeständig och kompakt. Rammontering gör det snabbt och enkelt att installera anläggningen.

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520-743 00.

 SILEX

- Flöde: Upp till 5 l/min.

- Kvalitet: 0,1-5 µS/cm.

Mixbed-anläggning.

Serviceregeneration.

Patronsystem.

 

   SILEX 11, 21 OCH 41

- Flöde: Upp till 14 l/min.

- Kvalitet: Under 0,1 µS/cm.

Mixed-bed-anläggning.

Serviceregeneration.

Levereras med konduktivitetsmätare.

 

   EUREX

- Flöde: Upp till 4 m³/tim.

- Kvalitet: Under 0,1 µS/cm.

Mixed-bed-anläggning.

 

   TYP DMS

- Flöde: Upp till 3,3 m³/tim

- Kvalitet: Under 30 µS/cm

Semi-automatisk, två-kolonn-anläggning

 

   TYP DME/DMHE

- Flöde: Upp till 14 m³/tim.

- Kvalitet: Under 30 µS/cm.

Helautomatisk, två-kolonn-anläggning.

Medströmsregenererad.

 

    TYP DMCE

- Flöde: Upp till 7,5 m³/tim.

- Kvalitet: Under 10 µS/cm.

Helautomatisk, två-kolonn-anläggning.

Motströmsregenererad, vilket reducerar förbrukningen av kemikalier.

 

Silex 21-3
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.