PATRONSYSTEM TILL PÅSTRYCKFILTER

PATRONSYSTEM

Vi har ett effektivt patronsystem, till våra påstryckfilter. Patronerna är fyllda vid leveransen med olika typer av filtermaterial. Filterkudden placeras i påstryckfiltrets silkorg.  Maxflödet är 5 m3/h.

FÖRDELAR

 • Det går snabbt och enkelt att byta patronerna
 • Lika enkelt att byta en patron som att byta en filterpåse
 • Man kommer inte i kontakt med filtermaterialet eller jonbytarmassan vid patronbytet
 • Flexibelt system där man kan välja patron beroende på vatteninnehåll

PATRONERNA FINNS MED FÖLJANDE FYLLNINGAR:

 • Selektiv jonbytarmassa
 • Selektiva jonbytarmassa används bl a för vattenrening av bly, kadmium, koppar, kvicksilver krom, nickel och zink.

AKTIVT KOL

Aktivt kol används för vattenrening av humus, fritt klor, kloramid, klordioxid, fenoler, organiska lösningsmedel, mindre mängd olja och pesticider BAM (bekämpningsmedelsrester).

OLJEABSORBTION TYP ABS

ABS-patronen är gjord av 100 % polypropylenmaterial och innhåller i sig själv avsorbtionsmaterial (ASM) dvs. invändigt täckt med ett oljeuppsugande material. Detta består av fiber som smälts ner i en speciell process. ASM rekommenderas att absorbera fria oljebaserade produkter upp till 25 gånger dess vikt.  Max temperaturer är 80°C.

EXEMPEL PÅ KEMIKALIER SOM KAN BEHANDLAS MED ABS-PATRON

 • Aceton
 • Acrolein
 • Allyl Chloide
 • Benzene
 • Butul Acetate
 • Bytyric Acid
 • Cyclohexane
 • Ethyl Benzene
 • Isoprene
 • Methyl
 • Methacrylate
 • Naphtalene
 • Styrene
 • Toulene
 • Triethyl amine
 • Vinyl Acetate
 • Xylene

SERIEMONTERADE SYSTEM

För att få optimal driftkostnad, rekommenderar vi att man använder seriemonterade filtersystem.

Exemplevis kan man i påstryckfilter nr 1 använda en standard filterpåse, eller en filterpåse för olja. I påstryckfilter nr 2 används en filterpatronen. I och med att man använder ett förfilter, förlängs drifttiden på patronen.

CIRKULERANDE SYSTEM

I de fall där vattnet innehåller olja, lösningsmedel och tungmetaller i partikel- och jonform, kan det vara lämpligt att använda tre påstryckfilter i serie. Exempel kan vara vid fordons- och båttvätt. Vattnet kan cirkulera över en tank och därmed behandlas flera gånger.

FÖRSLAG PÅ VATTENRENING

 1. Vattnet rinner från spolplattan ner i trekammarbrunnen.  (1)
 2. Därefter pumpas vattnet över från uppsamlingstanken till en mellanlagringstank. (2)
 3. En nivåvippa styr pumpen, (3) som pumpar vattnet igenom påstryckfiltren och sedan tillbaka till tanken. Vattnet behandlas därmed flera gånger.(4)
 4. När mellanlagringstanken är full, öppnas en ventil och det behandlade vattnet spolas till avlopp. (5)
 5. När vattennivån sjunker i tanken, stänger trevägsventilen och vattnet cirkulerar åter över påstryckfiltren.

 

FÖRSLAG PÅ FILTERPÅSAR OCH FILTERPATRONER SOM KAN ANVÄNDAS I PÅSTRYCKFILTREN

 • I påstryckfilter nr: 1 används en standard filterpåse eller en filterpåse med aktivt kol , för partiklar, färgrester, tungmetaller i partikelform och oljerester
 • I påstryckfilter nr: 2 används en filterpatron fylld med aktivt kol, för lösningsmedel, färgrester, avfettning och oljerester
 • I påstryckfilter nr: 3 används en filterpatron fylld med selektiv jonbytarmassa, för tungmetaller i jonform
pastryckfilterstativ
ABS-kudde
fordonstvattskiss
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.