VATTENRENING AV PFAA/PFOS/PFAS

VATTENRENING AV PFAA/PFOS/PFAS

På flera platser i Sverige har det uppmätts höga halter perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet, vilket har resulterat i att Livsmedelsverket initierat en landsomfattande kartläggning.

VÅRT SORTIMET AV VATTENRENINGSSYSTEM

Vi både säljer och hyr ut vattenfilter för vattenrening av PFAA/PFOS/PFAS inom följande områden:

Vattenrening av dricksvatten som innehåller PFAA/PFOS/PFAS
Marksanering av vatten som innehåller PFAA/PFOS/PFAS

BAKGRUND PFAA/PFOS/PFAS

Perfluorerade alkylsyror PFAA (engelska) PFAS (svenska), är samlingsnamnet för en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande. Dessa är mycket svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjan och är misstänkt cancerogena.

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är syntetiskt framställda kemikalier som användes i brandskum från 1985 fram till 2003, men används även i impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel (till exempel golvpolish). PFAA-relaterade ämnen används också i verkstads- och elektronikindustrin.

De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum.

PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

Sedan 2008 är det förbjudet att använda PFOS och det tillverkas inte längre i Europa eller USA.

 

Aktivt-kolfilter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.