NANOFILTER / FLUORIDFILTER FÖR VATTENFÖRENINGAR OCH VATTENVERK

NANOFILTER-FLUORIDFILTER

Vi saluför fluoridfilter med flöde från 0,35-48 m3/h för reducering av fluorid i dricksvatten.

Nedan följer länkar till våra olika modeller. Anläggningarna bygger på samma konstruktion som omvänd osmos, men för nanofilter används andra membran och pumpar. Vi har både nanofilter / fluoridfilter för mindre vattenföreningar och kommunala vattenverk.

Genom att parallellkoppla flera anläggningar,  kan vi leverera anläggningar med mycket höga flöden, till tex kommunala vattenverk.

Vid dricksvattenproduktion, kan råvatten och behandlat vatten bladas med en "bypass-ventil". Därmed får man rätt sammansättning på utgående vatten och att det totala flödet ökar.

Flöde: 0,35-1,75 m3 per timma

Flöde: 2,1-8,4 m3 per timma

Flöde: 8,4-28 m3 per timma

Flöde: 28-48 m3 per timma

ANVÄNDNING

Vattenrening av organiska ämnen, färg, sulfat, klorid och fluorid.

Delvis avhärdning, utan användning av regenerationskemikalier.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Exempel på typiska användningsområden:

  • Dricksvatten: Reduktion av sulfat, klorid och fluorid
  • Dricksvatten: Partiell avhärdning utan användning av regenerationskemikalier.
  • Industriellt processvatten
  • Reduktion av färg och humus från ytvatten inom järn- och metallindustrin och pappersfabriker.

FÖRDELAR

Nanofiltrering används när:

Det önskas en viss hårdhet, då en eventuell totalavsaltning gör vattnet aggressivt och medför problem med korrosion i rörledningsnätet.

Det önskas en speciell reduktion av oönskade ämnen och där användningen av omvänd osmos är "att skjuta över målet". Där omvänd osmos kräver högtryckspump, används det vid nanofiltrering ett lägre tryck, under 7 bar, vilket ger en lägre energiförbrukning jämfört med en omvänd osmosanläggning med samma flöde.

AUTOMATISK TVÄTTENHET AV OSMOSMEMBRAN

Anläggningar med höga flöde tex vattenverk, kan kompletteras med en automatisk tvättenhet av membranen.

Membrantvätten startar automatisk när:

  • Konduktiviteten överstiger en förinställd nivå
  • Differenstrycket över membranen överstiger en viss nivå
  • Flödet minskar

VERKSAMHETSOMRÅDE

Nanofiltrering (NF) är en membranteknologi, som i sitt område och anläggningens konstruktion påminner om omvänd osmos. Ett Nanofiltreringsmembran tillbakahåller primärt divalenta joner och större molekyler. En NF-anläggning placerar sig behandlingsmässigt mellan RO och UF - se skiss nedan.

ESS_PasteBitmap00041
ESS_PasteBitmap00012
high_ro0212
ESS_PasteBitmap0002
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.