Sidtitel

OMVÄND OSMOS B 03

FLÖDE: 8,4-33,6 M3 PER TIMMA

FÖRDELAR

 • Avsaltar vatten utan användning av syra eller lut
 • Avlägsnar upp till 90 % av organiska ämnen
 • Kontinuerlig drift
 • Automatisk kvalitetsskölj
 • Elektronisk kvalitetsövervakning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • Vatten till tekniska skölj- och tvättprocesser
 • Kyl- och värmesystem
 • Vatten till luftbefuktning
 • Offentliga- och privata laboratorier
 • Sjukhus- och dialyscentraler
 • Processvatten till pharmaceptisk och kemisk industri
 • Sköljvatten till elektronikindustrin samt glas- och spegelproduktion
 • Pannvatten till ångsystem

TEKNIK

Den omvända osmosen är uppbyggd av spirallindade thin-film membran av polyamid.

Anläggningen utför två processer samtidigt. Vattnet avsaltas genom omvänd osmos, och innehållet av organiska ämnen, pyrogener och bakterier, reduceras genom ultrafiltrering.

AVSALTNING

Förbehandlat vatten förs med hjälp av en högtryckspump in i membranen. Trycket pressar upp till 80 % av vattnet genom membranen, som tillbakahåller 98-99 % av vattnets salter. De uppkoncentrerade salterna förs till avlopp.

 

FÖRBEHANDLING

En absolut nödvändighet för problemfri drift av en omvänd osmosanläggning är korrekt förbehandling av råvatten. Förbehandlingen skall förhindra igensättning av osmosmembranen med oupplösliga salter och andra orenheter. Avhärdning avlägsnar de salter som kan blockera membranen.

PROJEKTERING

Vi har ett komplett program för förbehandling av osmosvatten. Baserat på en vattenanalys eller mätningar på stället kan vi redan i offertstadiet erbjuda projektering för hela systemet.

SYSTEMUPPBYGGNAD

Normalt skall membranen skyddas mot kalksalter, mekaniska orenheter och fritt klor. Ett komplett system består därför oftast av en avhärdningsanläggning och en omvänd osmos med förfilter. Om vattnet innehåller fritt klor, skall detta avlägsnas med kolfilter.

EFTERBEHANDLING

Krävs avsaltat vatten med en mycket låg ledningsförmåga, blir det nödvändigt att efterbehandla vattnet i en mixbedanläggning, tex Silex.

ANLÄGGNINGEN

Osmosanläggningen är rammonterad och anslutningsfärdig. Vattnet filtreras i ett patron- eller påsfilter med en täthet på 1 mikron. Högtryckspumpen är utförd i rostfritt stål. På serien 01 och 02 är membranen monterade i rostfritt tryckrör, serie 03 har tryckrör i ytbehandlat stål. Rörförbindelserna är utförda i rostfria rör och PVC.

STYRPANEL

Vi har utvecklat en styrpanel som kan programmeras individuellt. Programsektionen har följande speciella funktioner: förskölj, efterskölj samt kvalitetsskölj med larm.

KVALITETSBEVAKNING

Efter stillestånd har vattnet i membranen en hög ledningsförmåga. Detta vatten avlägsnas genom en kvalitetsskölj, så att renvattnet får önskad konduktivitet. Detta styrs av en ledningsförmågamätare med reglerbart gränsvärde.

MEMBRANEN

När anläggningen stannar, genomsköljds membranen i några minuter med förbehandlat råvatten med vattenverkstryck. Denna skölj minskar risken för utfällning av oupplösta salter, och minimerar alg- och bakterieväxt under stillestånd.

RENING

Som säkerhet mot missöde eller ändringar i råvattnet är anläggningen försedd med anslutningar för rening av membranen. Om råvattnet innehåller mycket organiska ämnen är det nödvändigt att göra en manuell rening. och sterilisation kan göras med hjälp av en speciell reningsenhet.

FLÖDE

Anläggningens flöde beror på matarvattnets arbetstryck, saltinnehåll och temperatur. Stigande tryck och temperatur samt fallande saltinnehåll ökar flödet.

Membranen har en individuell variation i flödet på + - 15 %.

TEMPERATUR

Osmosmembranen är mycket temperaturberoende, då flödet ökar ca 2,5 % per °C. Det kan därför i vissa fall vara en fördel att förvärma vattnet. Membranens maximala flöde nås normalt vid 20-30°C.

KVALITET

Osmosmembranen tillbakahåller 95-99 % av vattnets salter, som t ex bikarbonat, klorid, sulfat, nitrat och kiselsyra. Samtidigt tillbakahålls över 90 % av vattnets organiska ämnen. Vattnets kolsyreinnhåll passerar däremot obehindrat genom membranen.

MEMBRANEN

Det utvecklas hela tiden nya membrantyper och vi uppdaterar sortimentet efter kundernas behov. Färskvattenmembranet är normalt den bästa lösningen för både driftskostnader och vattenkvalité.

Olika typer av membran från andra fabrikanter kan användas i våra olika anläggningar.

SERIEKOPPLADE ANLÄGGNINGAR

För att förbättra vattenkvalitén kan det med fördel kopplas 2 anläggningar i serie, så att andra anläggningen efterbehandlar vatten från första anläggningen. Anläggningar i serie kan sammanbyggas till ett sk dubbel-pass anläggning.

SERIE 01. 1-5 MEMBRAN

Membranen är monterade i lodrätstående tryckrör av rostfritt stål med ett membran i varje tryckrör. Detta ger en kompakt platsbesparande design. För att nedsätta risken för föroreningar av membranen är anläggningarna försedda med reglerbar cirkulation.

SERIE 02. 6-24 MEMBRAN

Membranen är monterad parvis i vågrät liggande tryckrör av rostfritt stål. Genom att montera 2 membran i varje tryckrör nedsätts tryckfallet i anläggningen, varvid flödet blir större.

SERIE 03. 6-24 MEMBRAN

Denna serie är konstruerad till flöde från 5 till 30 m3/h. Anläggningen är utrustad med 8” membran i motsatts till serie 01 och 02, som innehåller 4” membran. Det finns 3 st. 8” membran i varje tryckrör.

SPECIALANLÄGGNING

Anläggningar med annat flöde och material utföres efter uppgifter.

AUTOMATISK TVÄTTENHET AV OSMOSMEMBRAN

Anläggningar med höga flöde tex vattenverk, kan kompletteras med en automatisk tvättenhet av membranen.

Membrantvätten startar automatisk när:

 • Konduktiviteten överstiger en förinställd nivå
 • Differenstrycket över membranen överstiger en viss nivå
 • Flödet minskar
high_ro0321
ro-tabell
roprincip
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.