HYDROANTRASITFILTER TYP EFT/EFTB - FLERMEDIAFILTER

 

 

Ett tryckfilter med hydroantracit och sandfyllning, som är lämplig för uppsamling av  partiklar. Hydroantracit har stor uppsamlingskapacitet, medan sandlagren fungerar som finfilter. Fördelen med flermediafilter, är även att de har stor genomströmningshastighet.  Flöde: Upp till 200 m³/tim. Används till både inkommande och utgående vatten.

 

Vi har även vattenfilter till villor och fritidshus. Kontakta oss gärna för mer information, på telefon 0520- 743 00 eller via e-post >>

 

Användningsområde:

  • Polering av konventionellt renat spillvatten
  • Filtrering av cirkulationsvatten, tex. kylvatten
  • Filtrering av vatten från fiskodling, växthus mm.