PFAA-PFOS MARKSANERING

PFAA-PFOS MARKSANERING

MARKSANERING AV VATTEN SOM INNEHÅLLER PFAA/PFOS/PFAS

PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum. PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

Tre vattenreningsmetoder för behandling av PFAS

  • Behandling med jonbytare

Ett filter med jonbytarmassa fångar upp PFAS ämnen från vattnet via jonbytesteknik. När jonbytarmassan är mättad byts den ut.

  • Tryckfilter med aktivt kol

PFAS kan reduceras i ett tryckfilter med ett filtermaterial baserat på aktivt kol. Aktivt kol är en naturlig produkt gjord av sten, trä eller kokosnötskal. Ett filter med aktivt kol kan effektivt reducera halten av PFAS. Tryckfilter finns tillgängliga i rostfritt stål eller med beläggning.

  • Behandling med nanofilter

Nanofiltrering är en membranteknik som reducerar mängden lösta salter i vatten och med rätt membran är nanofilter en utmärkt lösning för att reducera PFAS. Nanofilter som metod ska kombineras med andra tekniker för att hantera PFAS i rejektvattnet.

HYR- OCH KÖPCONTAINER FÖR VATTENRENING

I vårt sortiment finns både marksaneringscontainer för uthyrning, samt att vi bygger container efter kundens önskemål.

Våra containers är isolerade och innehåller även filter för förfiltrering av partiklar. Kontakta oss gärna för mer information på telefon 0520-743 00.

Vi har även filter för vattenrening av PFAA-PFOS i dricksvatten.

Perfluorerade alkylsyror PFAA (engelska) PFAS (svenska), är samlingsnamnet för en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande. Dessa är mycket svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjan och är misstänkt cancerogena. Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är syntetiskt framställda kemikalier som användes i brandskum från 1985 fram till 2003, men används även i impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel (till exempel golvpolish). PFAA-relaterade ämnen används också i verkstads- och elektronikindustrin.

De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

  • PFOS (Perfluorinerade alkylsulfonater) är det mest uppmärksammade perfluorerade organiska ämnet och är ett PFAA/PFAS-ämne. PFAS började användas industriellt på 1960-talet och har tidigare använts i brandsläckningsskum.
  • PFOS har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att högfluorerade ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser.

Sedan 2008 är det förbjudet att använda PFOS och det tillverkas inte längre i Europa eller USA.

HYRCONTAINER

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 20 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

 

20 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 7,8 M3/H

20 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

10 FOTS CONTAINER  FLÖDE UPP TILL 2,4 M3/H

10 Fots isolerad container, inkl mellanlagringstank och pump.

Aktivt-kolfilter
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.