AVJONISERAT VATTEN TILL ISHALLAR OCH CURLINGHALLAR

ISHALL, CURLINGHALL

Vi saluför ett komplett system för framställning av avjoniserat vatten till ishallar och curlinghallar.

Fördelarna är:

  • Hårdare is
  • Mindre snö
  • Tunnare is
  • Lägre vattenförbrukning
  • Skräddarsydda anläggningar med olika flöden och utförande
  • Reducerad energikostnad - avjoniserat vatten innehåller inga salter och fryser snabbare

AVSALTAT VATTEN OCH IS

Som råvatten fryser, antingen det är ytlig is eller iskuber så fryser den del som först består av vatten där saltet inte uppkoncentrerats. Eftersom alla salter som tex. natrium och klorid är borta ur vattnet vid avsaltning genom en anläggning har man ett mycket bra utgångsläge vid tillverkning av is. På vägar tillsätter man natriumklorid för att isen skall smälta.

AVSALTNINGSANLÄGGNING

Vår avsaltningsanläggning ger ett totalavsaltat vatten med låg konduktivitet.

Vatten med låg konduktivitet innehåller inga salter som kan störa. Anläggningarna är helautomatiska och finns i många olika storlekar.

Avsaltningsanläggningarna finns både med jonbytarmassa och membranteknik som dimensioneras speciellt för varje arena med olika system för uppvärmning.

OMVÄND OSMOS

En avsaltningsanläggning med membranteknik består av ett spirallindat polyamidmembran där + och –laddade joner avlägsnas.

Vi saluför även kompletta system med tankar, pumpar och doppvärmare.

JONBYTARE

En avsaltningsanläggning med jonbytarmassa består av en katjon- och en anjonkolonn. I katjon samlas alla +laddade joner som tex. kalcium, natrium mm. I anjon samlas alla  laddade joner som tex. klorid och sulfat. Ut från katjonmassan kommer H-joner och ut från anjonmassan kommer OH-joner, alltså H+OH = H2O. Större anläggningar regenereras med syra och lut. Silex-systemet består av patroner, som skickas in för regeneration.

ro-e-1
Ishall
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.